VMP vaihtaa nimekseen Eezy ja julkaisee uuden strategian vuosille 2020-2022

Uusi brändi tukee yhtiön missiota toteuttaa työelämän unelmia ja tavoitetta saavuttaa markkinajohtajuus.

VMP:n uusi nimi on Eezy. Smile-yhdistymisen ja sitä edeltäneiden yritysostojen seurauksena aiemmin VMP:nä tunnettu yhtiö on toiminut tähän asti usealla eri brändillä. Nyt tehdyn nimimuutoksen tarkoituksena on yhdistää kaikki palvelut yhden Eezy-brändin alle ja siten vahvistaa integraatiota. Uudesta nimestä Eezy Oyj on tarkoitus päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa.

Eezy-brändi on aikaisemmin ollut käytössä kevytyrittäjäpalveluissamme.

Eezyn palveluita ovat henkilöstöpalvelut, rekrytointipalvelut, organisaatioiden kehittäminen sekä kevytyrittäjäpalvelut. Monipuoliset palvelut tekevät meistä merkittävän osan suomalaista työmarkkinaa. Kauttamme työllistyy vuosittain noin 30 000 henkilöä ja palvelemme tuhansia yrityksiä.

Missio on toteuttaa työelämän unelmia – Tavoitteena markkinajohtajuus vuoteen 2022 mennessä

VMP Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden strategian vuosille 2020–2022. Strategian taustalla ovat henkilöstöpalvelualan kasvun kannalta suotuisat trendit, kuten työvoimapula ja tarve joustavammalle työlle, sekä monen yritysoston kautta rakentuneen yhtiön valmistaminen vielä toistaiseksi pirstaleisen markkinan tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

Eezyn missio on toteuttaa työelämän unelmia. Eezyn visiona on olla Suomen merkittävin työelämän toimija yhdessä työntekijöidensä ja asiakkaidensa kanssa. Strategisena tavoitteena tämä tarkoittaa alan markkinajohtajuutta Suomessa vuoteen 2022 mennessä.

Työn ja tekijöiden yhteen tuominen on voimakkaasti kasvava miljardibisnes, jossa kokonaisvaltaisuus ratkaisee. Yhtiön näkemyksen mukaan markkinassa menestyy toimija, joka pystyy olemaan helpoin kumppani ihmisten työuran ja yritysten kehitystarinan eri vaiheissa, tarjoamaan näihin monipuolisimmat palvelut maanlaajuisella palveluverkostolla sekä rakentamaan innostavia työpaikkoja.

Uudessa strategiassa vahvistetaan näitä menestystekijöitä ja tavoitellaan markkinajohtajan asemaa markkinoita nopeammalla orgaanisella kasvulla sekä yritysostoin samalla kun pyritään varmistamaan hyvän kannattavuuden kehittyminen edelleen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Eezy keskittyy strategiakaudella 2020–2022 seuraaviin avaintoimenpiteisiin:

 1. Integraatio: Integraation vuosi 2020 rakentaa perustan tulevalle kasvulle ja hyvän kannattavuuden kehittämiselle
  • Eezy yhdistää alleen kaikki yhtiön tarjoamat palvelut. Yksi yhtenäinen brändi ja markkinointiviestinnän keskittäminen sen alle vahvistavat yhtiön tunnettuutta työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.
  • Integraation ennakoiduista kustannussynergioista on tarkoitus saavuttaa loput vuosien 2020–2021 aikana, kun tietojärjestelmien ja prosessien yhtenäistäminen sekä parhaiden toimintatapojen käyttöönotto etenee.
  • Kiinteiden kustannusten skaalautuminen kasvun myötä
 2. Kasvu: Kasvu ja aseman vahvistaminen kaikilla liiketoiminta-alueilla
  • Pirstaleisen alan yhdistäminen, myös yritysostoin
  • Palvelutarjoaman laajentaminen
  • Eri liiketoiminta-alueiden palveluiden tehokkaampi ristiinmyynti
  • Eezystä alan houkuttelevin brändi ja kumppani
 3. Tekijöiden vuosikymmen: Työyhteisön ja yksilön hyvinvointi ratkaisee menestyksen
  • Vapauden ja helppouden lisääminen työhön ja työnhakuun mm. digitaalisten palveluiden ja automaation avulla
  • Henkilökohtaisten ja yksilöllisten palveluiden ja osaamisen kehittäminen
  • Panostaminen positiiviseen ja toisia kunnioittavaan työyhteisöön

Uuden strategian myötä Eezy harkitsee siirtymistä IFRS-raportointiin, minkä yhteydessä arvioidaan myös yhtiön julkaisemia pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Nykyiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät toistaiseksi edelleen voimassa.

”Nimen muutoksen ja uuden strategian myötä pääsemme viemään yhtiön vauhdilla uudelle vuosikymmenelle, tekijöiden vuosikymmenelle. Olemme yksi Suomen suurimpia työllistäjiä ja merkittävä osa suomalaista työmarkkinaa monipuolisin palveluinemme. Me lupaamme toteuttaa työntekijöidemme ja asiakkaidemme unelmia yli 400 ammattilaisemme voimin. Toimintamme ytimessä on rohkeus ja ammattitaito tehdä asioita, positiivisesti ja kunnioittaen ihmisten erilaisuutta. Henkilöstöpalvelujen markkina on kasvava miljardibisnes, jossa haluamme olla markkinajohtaja ja suunnannäyttäjä. Olemme menestyneet jo 30 vuotta muuttuvassa työelämässä ja aiomme menestyä jatkossakin”, sanoo Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen.