Osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen voi saada erilaisia tukia. Tiedot niistä on koottu yhdelle verkkosivustolle.

Osatyökykyisten heikkoa työmarkkina-asemaa on käsitelty runsaasti viime päivinä. Esille on noussut myös työnantajien tarve saada lisää tietoa niistä tuista, joita voi saada osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen.

Työnantajille suunnattu tietopaketti työkyvyn ja työllistämisen tuista ja etuuksista on koottu Kuntoutussäätion ylläpitämälle tietyoelamaan.fi-verkkosivustolle:

Sivulla on tietoja muun muassa myös siitä, miten toimia, jos yrityksen työntekijän työkyky heikkenee.

Suorat linkit taloudellisiin tukiin:

Tietyoelamaan.fi-verkkopalvelua on rahoitettu ja kehitetty Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa (OTE), josta lisätietoja on täällä: