Työllisyysasteen nousu ei ole mahdollista ilman, että osaamisen ja työkyvyn tuki on kunnossa, muistuttaa Työterveyslaitos. Samalla, kun pyritään saamaan aiempaa enemmän ihmisiä työelämään, on estettävä siellä jo olevien luisuminen pois. Siksi työikäisten työkykyä, terveyttä ja osaamista on ennakoitava ja tuettava etenkin digitalisaation tuomissa muutoksissa.

”Kun työllisyysastetta pusketaan ylös, lähtevät työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot kasvuun, ellei osaamisen ja työkyvyn tuki ole kunnossa”, sanoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

Digitalisaatio muuttaa merkittävästi työtehtäviä ja työnjakoa kaikilla toimialoilla ja muutos etenee helposti teknologian ehdoilla. On havaittu, että jos työntekijät pääsevät ajoissa mukaan muutokseen, he voivat itse suunnata työtehtäviään ja kehittää osaamistaan uusille alueille, eikä työelämästä ajauduta pois. 

”Miten pidetään huolta työntekijöiden osaamisesta, työtehtävien mielekkyydestä ja työssä pysymisestä”, kysyy johtava tutkija Eveliina Saari. ”Osaamisen ennakointi ja johtaminen työntekijöitä osallistavalla tavalla on iso haaste sekä työpaikkojen henkilöstöjohdolle että työmarkkinakentälle.” 

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää myös työelämän muokkaamista niin, että osatyökykyisten mahdollisuudet osallistua on otettu huomioon. Noin puolella työikäisistä suomalaisista on jokin sairaus tai vamma, joten mistään marginaali-ilmiöstä ei ole kysymys.

”Yrityksillä ei ole varaa jättää osatyökykyisten osaamista ja työpanosta käyttämättä”, toteaa johtaja Eva Helaskoski Työterveyslaitokselta. ”Työterveyshuollon asema on varmistettava sote-uudistuksessa, jotta se voi hoitaa tehtävänsä ja tukea työssäkäyvien työkykyä. Työelämän ulkopuolella olevien työkyvystä on myös huolehdittava.” 

Yksi lisääntyvä työn tekemisen ja teettämisen tapa on digitaalisilta alustoilta tarjottava työ. Se ei ole enää marginaali-ilmiö, vaan se vyöryy myös perinteisille työpaikoille. 

”Alustoja kannattaa käyttää määrätietoisesti myös keinoina edistää pääsyä työmarkkinoille, parantaa työelämän laatua ja lisätä organisaatioiden ja verkostojen kykyä innovointiin ja vaativaan ongelmanratkaisuun”, sanoo johtaja Päivi Husman Työterveyslaitokselta. 

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500.