Noin 600 SeAMKin ensimmäisen vuoden opiskelijaa oli maanantaiaamuna yllätyksen edessä. Lukujärjestyksissä oli tiedossa kokoontumispaikka ja nimi SeAMK Innovaatioviikko, mutta varsinainen ohjelma opiskelijoille selvisi vasta parin ensimmäisen tunnin aikana.

Innovaatioviikon ajaksi opiskelijat jaettiin monialaisiin tiimeihin, ja kumppaniyritykset ja -organisaatiot esittelivät heille maanantaiaamuna tehtävänsä. Tiimeillä on viisi päivää aikaa vastata haasteeseen, ja perjantaina opiskelijat esittelevät tuloksensa toimeksiantajille. Tiimejä ohjaavat SeAMKin henkilökunnan jäsenistä valitut valmentajat.

Kolmatta kertaa SeAMKissa järjestettävällä Innovaatioviikolla on mukana kaikkiaan 13 toimeksiantajaa: Prima Power, Atria Suomi, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Mokka Market, Siirtolaisuusinsituutti, City Kauppapaikat, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, OmaSp, Wasteless-hanke, Opiskelijakunta SAMO, Aspa, Ähtärin kaupunki sekä Seinäjoen kaupunki.

Toimeksiannoissa opiskelijat pääsevät pureutumaan muun muassa kaupunkien vetovoimaan, taloustaitojen kehittämiseen, keskusta-alueen yrittäjien yhteiseen tekemiseen tai elintarvikeyrityksen vastuullisuusviestintään.

SeAMK Innovaatioviikko on osa ensimmäisen vuoden opintoja, ja sen yhtenä tavoitteena on soveltaa Design Thinking -menetelmää käytännössä. Menetelmän avulla voidaan ratkoa haastavia ongelmia työskennellen kuin muotoilija: luovasti, visuaalisesti ja asiakaslähtöisesti. Viikon teemana on myös monialaisuus: tärkeä taito, jota jokainen opiskelija tulee tarvitsemaan työelämässä.

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. Visio 2020: Kansainvälinen, yrittäjähenkinen SeAMK – paras korkeakoulu opiskelijalle.