Etätyöt yleistyvät ja samalla lisääntyvät myös etätyöpäivän aikana sattuvat tapaturmat. Monelle työntekijälle ja työnantajallekin tulee yllätyksenä, että työtapaturmavakuutuksen ehdot rajaavat monet etätyöpäivän aikana sattuneet vahingot korvausten ulkopuolelle. Lue asiantuntijan neuvot, mitä etätöitä tekevillä työpaikoilla olisi hyvä huomioida.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen korvauspalveluiden lakimiehen Teemu Kastulan mukaan etätyöpäivien aikana sattuneet vahingot ja tapaturmat ovat yleistyneet. Noin kolmasosa suomalaisista kertoo tekevänsä etätöitä vähintään satunnaisesti työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2018 työolobarometrin mukaan. Vuoden alusta voimaan tullen uuden työaikalain odotetaan lisäävän etätyön tekoa.

-Etätöiden yleistymisen kasvu näkyy vakuutusyhtiöissä. Työtapaturmavakuutuksesta haetaan yhä enemmän etätyöpäivän aikana sattuneista vahingoista korvauksia. Työnantajille ja työntekijöille tulee välillä yllätyksenä, että näissä tapauksissa joudutaan usein toteamaan, että vahinko on sattunut etätyöpäivän aikana, mutta sellaisissa oloissa, joissa sitä ei korvata, Kastula kertoo.

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus eli työnantajat ovat velvoitettu vakuuttamaan työntekijänsä sillä. Vakuutuksesta maksettavat korvaukset on määrätty laissa. Etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot. 

-Etätyö on tyypillisesti tietokoneella tehtävää toimistotyötä, jossa sattuu vähän vahinkoja. Suurin osa vahingoista sen sijaan aiheutuu tilanteissa, kun henkilö tekee kotonaan jotain muuta kuin itse työtä. Tyypillisiä etätyöpäivän aikana sattuvia vahinkoja ovat esimerkiksi liukastumiset kotona ruokatauolla tai ulkoillessa. Siksi etätyössä sattuneita vahinkoja tulee harvoin korvattavaksi työtapaturmavakuutuksen perusteella, Kastula.

Korvausehdot etätöissä sattuvien tapaturmien osalta on laissa rajattu suppeammiksi kuin työpaikoilla tapahtuvissa tapaturmissa muun muassa sen takia, että työnantajalla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa etätyön työturvallisuuteen. Työntekijän ollessa työpaikallaan työtapaturmavakuutuksen turva on hyvin kattava. Se korvaa itse työssä sattuneiden vahinkojen lisäksi myös muutoin työpaikan alueella sattuneita vahinkoja hyvin laajasti.

Liukastuin etätöissä – kuka korvaa ja mitä?

Etätyöpäivän aikana kotona ruokatauolla sattuneesta liukastumisesta villasukat jalassa voi aiheutua esimerkiksi leikkaushoitoa vaativa polven kierukkavamma. Kuka näissä tapauksissa vastaa korvauksista? 

-Jos työnantajalla ei ole työtapaturmavakuutuksen liitännäistä vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutusta tai erityistä etätyövakuutusta, niin korvaukset maksetaan Kelan toimesta. Kelan korvaustaso on kuitenkin selvästi työtapaturmavakuutusta alhaisempi.  Työtapaturmavakuutuksesta ja sen liitännäisestä vapaa-ajan ryhmävakuutuksesta korvaukset maksetaan ilman aikarajoja tai euromääräisiä ylärajoja.

 -Merkittäviä kysymyksiä niin työntekijälle kuin työnantajalle ovat nopea hoitoon pääsy ja yksityisen sektorin hoidon kustannusten korvaaminen. Työterveyden taso vaihtelee eri työnantajilla ja kattava sairaanhoito ei ole itsestäänselvyys. Esimerkissämme hoitoon pääsy voi olla selvästi hitaampaa ja myös kustannukset yksityisessä terveydenhuollossa voivat nousta kynnyskysymykseksi verrattuna siihen, että tapaturma olisi sattunut työpaikalla tai että etätyöpäivän aikana muun kuin työnteon yhteydessä sattuneisiin vahinkoihin olisi varauduttu esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen liitännäisellä vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksella, Kastula jatkaa.

Kastula näkee, että etätyön riskeistä ja niihin varautumisesta olisi hyvä keskustella työpaikoilla. Työnantajan, jolla on runsaasti etätyötä tekeviä henkilöitä, kannattaa harkita lisäturvan ottamista etätyötä varten. Työtapaturmavakuutuksen liitännäinen vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus on tähän paras vakuutus, minkä lisäksi se on hyvä henkilökuntaetu, koska on voimassa vapaa-ajalla myös muutoin ja kattaa esimerkiksi myös urheilutapaturmat. LähiTapiola tarjoaa myös erityistä etätyövakuutusta.

 Yrittäjille LähiTapiolasta suositellaan aina työajan vakuutuksen rinnalle myös vapaa-ajan turvaa.

Tutustu LähiTapiolan yrityksille tarjoamiin lakisääteisiin henkilövakuutuksiin sekä henkilöstön täydentävään turvaan tarkemmin.