Lähiyrittäminen on yritystoimintaa, joka keskittyy lähialueen asiakaskuntaan ja paikallisten voimavarojen hyödyntämiseen. Lähiyrittäjät pyrkivät tukemaan paikallista taloutta ja yhteisöä ja luomaan kestäviä ja ympäristöystävällisiä liiketoimintamalleja. Lähiyrittäjänkin on hyvä ymmärtää esimiestaidon merkitys, sillä työntekijöitä etsitään ja haetaan monesti rajatulta, pieneltä alueelta.

Lähiyrittämisen ideana on tukea paikallisia yrityksiä ja ostaa palveluja ja tuotteita lähialueelta. Tämä edistää alueen taloutta, sillä paikallisten yritysten menestys tukee myös paikallisia työpaikkoja ja verotuloja. Lähiyrittämisen avulla voidaan myös vähentää hiilijalanjälkeä, kun kuljetusmatkat ja -kustannukset pienenevät.

Lähiyrittäjät ovat usein pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jotka toimivat paikallisesti ja ovat tietoisia ympäröivästä yhteisöstään. He pyrkivät tuottamaan paikallisesti valmistettuja tuotteita ja palveluita, joiden avulla voi tukea paikallisia työpaikkoja ja luoda vahvempia yhteisöjä.

Lähiyrittäminen onkin ollut kasvava trendi viime vuosina, kun yhä useammat kuluttajat ovat kiinnostuneita paikallisten yritysten tukemisesta ja ympäristön huomioimisesta. Samalla lähiyrittämisen avulla on mahdollista luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää kestävää kehitystä.

Yrittäjyys ja suomen sisäpolitiikka

Yrittäjyys on merkittävä osa Suomen sisäpolitiikkaa, sillä yrittäjyydellä on suuri rooli Suomen taloudessa ja työllisyydessä. Suomi on tunnettu yrittäjäystävällisenä maana, jossa on korkea koulutustaso, hyvä infrastruktuuri ja vahva tutkimus- ja kehitystyö. Oletko sinä kertonut oman kantasi äänestämällä vaaleissa?

Suomen hallitus on pyrkinyt edistämään yrittäjyyttä monin eri tavoin. Yritystukia on kehitetty niin, että niitä on saatavilla eri kokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille. Lisäksi yritysten byrokratiaa on pyritty vähentämään, jotta yrittäjien on helpompi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Yrittäjyys on myös merkittävä osa Suomen koulutusjärjestelmää. Yrittäjyyskasvatus on osa peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmaa, ja se näkyy myös korkeakoulujen tarjoamissa yrittäjyysopinnoissa. Tavoitteena on, että nuorilla olisi rohkeutta ja motivaatiota ryhtyä yrittäjäksi jo opiskeluaikanaan.

Yrittäjyys on myös tärkeä osa Suomen innovaatiojärjestelmää. Suomi on investoinut merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaan, ja yritykset ovat tärkeässä roolissa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Suomen hallitus on myös luonut erilaisia innovaatiotukia ja -ohjelmia, joiden avulla yritykset voivat kehittää uusia innovaatioita ja kasvaa kansainvälisille markkinoille.

Yrittäjyys ja sen edistäminen ovat siis tärkeä osa Suomen sisäpolitiikkaa. Suomen hallitus pyrkii luomaan yrittäjäystävällisen ilmapiirin, joka edistää yrittäjien kasvua ja menestystä. Tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa yrittäjyys on kannattavaa ja jossa yrittäjät voivat kasvaa ja menestyä kansainvälisillä markkinoilla.

Näitä asioita kannattaa miettiä juuri nyt, sillä maalis/huhtikuun vaihteessa on vuorossa vuoden 2023 eduskuntavaalit!