64 prosenttia yrittäjistä kertoo kasvattavansa yrityksensä arvoa tavoitteellisesti ja 66 prosenttia tietää, mistä hakea neuvoja, kun omistajanvaihdos on edessä. Yksinyrittäjät kuitenkin tarvitsevat erityistä tukea omistajanvaihdoksiin, käy ilmi Yrittäjägallupista.

Omistajanvaihdos on juuri nyt ajankohtainen 14 prosentille yrityksistä. Se tarkoittaa yli 40 000 yritystä eri puolilla Suomea. Näistä valtaosa on yrityksiä, joissa on työntekijöitä.

– Yrityksen pitäminen hyvässä kunnossa on ratkaisevan tärkeää, jotta yritys käy aikanaan kaupaksi. Jos omistajanvaihdos menee pieleen, myös työpaikat menetetään. Siihen ei ole varaa, kun tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste, varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Suomen Yrittäjistä huomauttaa.

Tiedot käyvät Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemästä kyselystä, johon vastasi 1051 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Yrittäjät kehittävät yrityksensä arvoa tavoitteellisesti

64 prosenttia yrittäjistä kertoo kehittävänsä yrityksensä arvoa tavoitteellisesti. Työnantajayrityksistä näin tekee 74 prosenttia ja yksinyrittäjistäkin 51 prosenttia.

– Jokaiselle yrittäjälle omistajanvaihdos tulee vastaan varmasti. Kaikkien yritysten, myös yksinyrittäjien, tulisi valmistautua siihen hyvissä ajoin: kasvattaa yrityksen arvoa tavoitteellisesti ja ryhtyä omistajanvaihdostoimiin, kun aika on oikea, Kujala sanoo.

– Yritysten kannattaa siis alkaa suunnitella omistajanvaihdosta jo varhain. Itse asiassa jokaisen yrittäjän pitäisi pohtia sitä säännöllisesti, sillä asia voi tulla ajankohtaiseksi monesta eri syystä, esimerkiksi sairauden takia.

Työnantajayrittäjät hyvin kartalla yrityskaupan vaatimuksista

42 prosenttia vastaajista kertoi tietävänsä, miten omistajanvaihdokseen pitää valmistautua. Työnantajayrittäjistä tietoa oli 47 prosentilla, yksinyrittäjistä vain 35 prosentilla.

Yrityksen arvon kertoi tietävänsä 57 prosenttia kaikista vastaajista. Keskiarvoa laskee yksinyrittäjien vastaukset, sillä heistä 54 prosenttia kertoi tietävänsä yrityksensä arvon.

– Tämä on luonnollista, sillä moni yksinyrittäjä kokee yrityksensä omana työpaikkanaan, eikä ajattele yrityksen jatkoa sen jälkeen, kun itse jää esimerkiksi eläkkeelle, projektipäällikkö Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Rohkaisen myös yksinyrittäjiä miettimään firmansa arvoa, sillä esimerkiksi kampaamo voi olla hyvä myytävä: uuden yrittäjän on helpompi päästä alkuun, kun on valmis liikepaikka, kalusto, varasto ja jopa asiakkaita, Haavisto huomauttaa.

Suomen Yrittäjät on edistänyt omistajanvaihdoksia pitkään. Yrittäjiä on kannustettu aloittamaan omistajanvaihdosten valmistelu ajoissa, johtamaan ja kehittämään yrityksiä siten, että ne kaiken aikaa myyntikunnossa ja kannustettu hyödyntämään omistajanvaihdosten asiantuntijoita.

Näin kysyttiin 

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.  

Kyselyyn vastasi yli 1051 pk-yrityksen edustajaa. 

Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. 

Tiedot kerättiin tammikuun 2020 kahden ensimmäisen viikon aikana.