Suomalaisen Työn Liitto selvitti kyselyssään vastuullisen yrityksen tunnusmerkkejä sekä liiketoiminnassa suomalaisia ärsyttäviä tekijöitä. Suomalaisten mielestä vastuullisen yrityksen tärkeimmät tunnusmerkit ovat ympäristövastuu, suomalaisen työn arvostus ja toiminnan avoimuus. Eniten suomalaisia yritystoiminnassa ärsyttivät välinpitämättömyys työntekijöistä, veronkierto ja johdon palkkiot ja edut.

Yli puolet suomalaista piti yrityksen ympäristövastuuta tärkeimpänä vastuullisen yrityksen tunnusmerkkinä. Tätä mieltä olivat erityisesti 18–24 -vuotiaat, jotka nostivat myös tasa-arvoisen työyhteisön muita ikäryhmiä korkeammalle sijalle. Suomalaisen työn arvostuksen mainitsi 44 prosenttia vastaajista, kun taas kolmannes piti toiminnan avoimutta merkkinä yrityksen vastuullisuudesta.

Ärsyttävimpänä asiana yritystoiminnassa suomalaiset pitivät välinpitämättömyyttä työntekijöistä (42 prosenttia vastaajista), veronkiertoa (38 prosenttia) ja johdon palkkiota ja etuja (32 prosenttia). Erityisesti naisvastaajia ärsytti yritystoiminnassa välinpitämättömyys henkilöstöstä ja ympäristöstä sekä epätasa-arvo työpaikoilla.

Suomalaisen Työn Liitto haluisi selvittää vastuullisen yrityksen tunnusmerkistöä ja liiketoiminnassa ärsyttäviä asioita osana sen Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjaa, joka käynnistyy ensi viikolla. Kampanjan avulla halutaan tehdä yhteiskunnallisia yrityksiä tunnetuksi suurelle yleisölle ja tuoda esille niiden hyvää tekevää liiketoimintaa.

Hyvää tekevät yhteiskunnalliset yritykset

Suomalaisen Työn Liiton hallinnoima Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Lisäksi ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. Näitä yrityksiä on jo yli 200 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin neljä miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 17 500 henkilöä.

– Yhteiskunnallinen yritys -merkki on luotettava keino viestiä, että yritys on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita tai ympäristöongelmia. Yhteiskunnallisten yritysten toiminta on läpinäkyvää ja paikallinen työllistäminen on heille erittäin tärkeää. Nämä asiat myös korostuvat suomalaisilla, kun luetellaan vastuullisten yritysten tunnusmerkkejä, kertoo Suomalaisen Työn Liiton Brand Manager Niina Ollikka.

Kampanjassa mukana ovat seuraavat yhteiskunnalliset yritykset: Akordi, Caritas Palvelut, Coxa, EnviroVet, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Honkalampi-säätiö, Kaunialan Sairaala, KVVY Tutkimus, Psykoterapiakeskus Vastaamo, Puuinfo, Sexpo-palvelut, Sotek-säätiö ja Tays Sydänsairaala.

Hyvät yritykset näkyviksi -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Yhteiskunnallisten yritys -merkkiyritysten yhteinen kampanja. Kampanjan tehtävänä on lisätä Yhteiskunnallinen yritys -merkin tunnettuutta ja tietoisuutta niiden hyvää tekevästä liiketoiminnasta. www.yhteiskunnallinenyritys.fi #yhteiskunnallinenyritys