Työeläkeyhtiö Elon toteuttaman Menesty yrittäjänä -tutkimuksen perusteella yrittäjät voidaan jakaa neljään eri ryhmään tyytyväisyyden ja työn imun perusteella. Yrittäjinä viihtyvillä ja työstään innostuneilla vastaajilla on hyvät yrittäjyystaidot ja he pitävät huolta sosiaalisista verkostoistaan.

Työeläkeyhtiö Elo selvitti Suomessa toimivien yrittäjien työhyvinvoinnin tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten yrittämisen voimavaroja, joita ovat esimerkiksi johtamis- ja talousosaaminen, sekä myynti- ja markkinointitaidot. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös henkilökohtaiset voimavarat, joita ovat esimerkiksi työkyky, elämäntavat ja sosiaaliset verkostot. Tutkimukseen vastanneet yrittäjät voidaan jakaa neljään ryhmään: yrittämisestä innostuneet (69 %), riittämättömyydestä huolestuneet (16 %), synkkien pilvien alla puurtavat (10 %) ja umpikujaan ajautuneet (5 %).

Innostuneet yrittäjät menestyivät tutkimuksessa kaikilla mittareilla kolmea muuta ryhmää paremmin. He ovat tyytyväisiä yrittäjyyteen ja kokevat työn imua. Heillä on selvästi muita ryhmiä vahvemmat yrittämisen voimavarat, joita ovat yrityksen ketteryys eli kyky sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, talous- ja johtamisosaaminen, myynti- ja markkinointitaidot sekä suhteet rahoittajiin ja yritystoiminnan taloudellinen tavoitteellisuus.

Innostuneet yrittäjät kokevat selvästi muita yrittäjiä vähemmän ammatillista yksinäisyyttä, ja he ylläpitävät muita aktiivisemmin sosiaalista turvaverkkoa. Lisäksi yrittäjyydestä innostuneet kokivat työkykynsä ja yöunensa paremmiksi kuin muut.

”Takana on noususuhdanne, mikä epäilemättä heijastuu tuloksiin”, pohtii Marjo Wallin, Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö. ”Työhönsä tyytyväisiä yrittäjiä on aikaisempia kyselyjä enemmän ja tämä näyttäisi olevan yhteydessä yrityksen taloudelliseen menestykseen. Yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa yrittämisen vahvat voimavarat – erityisesti johtamisosaaminen – varmistavat, että töiden koetaan sujuvan myös jatkossa ja yritys menestyy.”

”Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että yrittäjän johtamis- ja taloudellisen osaamisen, yrityksen menestymisen sekä yrittäjän hyvinvoinnin välillä on vahva yhteys”, toteaa Harri Hellstén, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö. ”Tärkeä viesti yrittäjäjärjestölle onkin, että yrittäjän osaamista tukemalla vapautamme hänet huolehtimaan paremmin itsestään.”

Lähes puolet umpikujaan ajautuneista yrittäjistä kuntoutuksen tarpeessa

Kaikista kyselyyn vastanneista vain viisi prosenttia on joutunut olemaan poissa töistä uupumuksen takia. Umpikujaan ajautuneiden yrittäjien osalta osuus on kolminkertainen: jopa 16 prosenttia on ollut työkyvytön uupumuksen takia. Yli kolmasosa (37 %) umpikujassa olevista yrittäjistä kertoi tarvitsevansa ammatillista kuntoutusta voidakseen jatkaa töitä ja lähes puolet (45 %) tarvitsee kuntoutusta pysyäkseen toimintakykyisinä.

”Yrittäjyyteen tyytymättömät, jotka eivät myöskään ole innostuneita työstään, ovat huolestuttavassa tilanteessa”, toteaa Wallin. ”Heidän työkykynsä on matala ja he kokevat työperäistä uupumusta. Lisäksi perheen ja sosiaalisten verkostojen tuki on heidän kohdallaan heikompi kuin muilla ryhmillä. Henkilökohtaisten voimavarojen vähyyden lisäksi myös yrittämisen voimavarat ovat muita ryhmiä heikommat. Nämä yrittäjät kokevat yli kaksi kertaa muita useammin henkilökohtaista taloudellista ahdinkoa ja ovat keskimääräistä kaksi kertaa useammin päättämässä yrittäjyystoimintaansa.”

Jaksamisestaan huolestuneiden yrittäjien kannattaa olla yhteydessä työeläkevakuutusyhtiöönsä.

”Elo tarjoaa yrittäjäasiakkailleen neuvontaa ja ohjausta. Työkyvyttömyysuhan alla olevien yrittäjien on mahdollista saada heille suunnattua ammatillista kuntoutusta, joka voi olla esimerkiksi elinkeinotukea yritystoiminnan muokkaamiseen tai kuntoutusrahaa työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta.”

Elo on Suomen suurin yrittäjien työeläkevakuuttaja. Yli 40 prosenttia Suomessa toimivista yrittäjistä on valinnut Elon työeläkevakuutuskumppanikseen.

Lisätietoja Elon ammatillisesta kuntoutuksesta löytyy täältä.

Tietoja tutkimuksesta

Menesty yrittäjänä -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä touko–kesäkuussa 2018 yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 964 yrittäjää, joista 53 prosenttia on yksinyrittäjiä, 27 prosentilla on 1–4 työntekijää, 13 prosentilla on 5–15 työntekijää ja 7 prosentilla on yli 15 työntekijää. Vastaajista 50,4 prosenttia vastaajista oli naisia, 49,3 prosenttia miehiä ja 0,3 prosenttia ilmoitti sukupuolekseen ”Muu”. Tutkimuksen toteutti työeläkeyhtiö Elon toimeksiannosta VIKTOR Work-Life Metrics Oy.