Yhä useampi työnantaja lähettää työntekijöitään ulkomaille tai palkkaa työntekijöitä ulkomailta. Kelan uudistetuilta verkkosivuilta työnantaja saa selkeät ohjeet, joilla työntekijöiden sosiaaliturva-asiat pysyvät kunnossa myös ulkomailla työskentelyn aikana.

Kela julkaisi keväällä uudistetut Kansainvälinen työ -sivut. Samaan aikaan tuli voimaan laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa.

Uudistetut sivut kertovat entistä konkreettisemmin, mitä työnantajan pitää eri tilanteissa tehdä, jotta työntekijän sosiaaliturva ei vaarannu ulkomailla työskentelyn aikana. Sivuilla kerrotaan myös, miten ja milloin muutosta ulkomaille pitää ilmoittaa Eläketurvakeskukselle ja milloin Kelaan.

Selkeiden Ohjeiden lisäksi työnantajaa auttaa uusi Apuri kansainväliseen työhön, joka johdattaa tiedon tarvitsijan oikean tiedon äärelle.

Toukokuun alussa järjestettiin seminaari ulkomaille lähetettyjen ja Suomeen tulevien työntekijöiden sosiaaliturvasta. Järjestäjinä olivat Kelan lisäksi Verohallinto, Väestörekisterikeskus, Eläketurvakeskus, Helsingin kaupunki ja Maahanmuuttovirasto. Seminaarin esitykset voi katsoa Youtuben Kelkanavalta.

Lähetettyjä työntekijöitä aiempaa enemmän

EU- ja Eta-maihin lähetettyjen työntekijöiden ja yrittäjien määrä on viimeisten kymmenen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut, ja viime vuosina lähtijöitä on ollut vieläkin enemmän. Myös EU- ja Eta-maiden ulkopuolelle on lähetetty työntekijöitä aiempaa enemmän, mutta määrän lisäys on ollut maltillisempi.

Vuonna 2018 Kela teki lähes 45 000 vakuuttamispäätöstä. Niistä 25 % koski työskentelyä ulkomailla ja 10 % lähetettyjä työntekijöitä.

Eläketurvakeskus myönsi viime vuonna EU- tai Eta-maihin Suomesta lähetetyille työntekijöille yli 12 300 A1-todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Todistushakemuksissa peräti 40 % koski työskentelyä kahdessa tai useammassa maassa. EU:ssa yleisimpiä kohdemaita ovat Ruotsi, Espanja ja Saksa. EU:n ulkopuolella yleisin kohdemaa on USA.

Muista EU- tai Eta-maista Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä on moninkertaistunut kymmenessä vuodessa. Yleisimpiä lähtömaita ovat Viro, Puola ja Saksa.

Lue lisää
Kela.fi/tyonantajat-kansainvalinen-tyo

Apuri kansainväliseen työhön

Tilaa Kelan työnantajainfo tai KV-info. Uutiskirjeen mukana saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi.

KV-kevätpäivän 7.5.201 esitykset (Youtube, Kelakanavan soittolista)

Tilastoja:
EU-/Eta-maihin lähetetyt  työntekijät, ulkomaan työn vakuuttaminen (etk.fi, tilastotietoa)

Ulkomaille muuton syy ja kohdemaa 2018  (Kela.fi/ tilastot)

Ulkomaille muutto, Kelan vakuuttamispäätökset vuosina 2017 ja 2018 (Kela.fi/ tilastot)