Tieteelliseen tutkimukseen perustuva uusi algoritmi ennakoi, miten mitatut tunnekokemukset saavat ihmiset – kuten henkilöstön, asiakkaat, median käyttäjät ja opiskelijat – toimimaan. Suomalainen startup tähtää skaalautuvalla ratkaisullaan globaaleille markkinoille.

Tunteet vaikuttavat ratkaisevalla tavalla ihmisten käyttäytymiseen ja sitä kautta yritysten ja organisaatioiden menestykseen – puoleen tai toiseen. NayaDaya Oy:n CEO ja co-founder Timo Järvinen korostaa tunteiden toiminnallista merkitystä.

”Tunteilla on voima luoda sitoutunutta, positiivista ja yhteisöllistä käyttäytymistä. Emotionaalisen arvon kasvaessa henkilöstö on tuottavampaa, voi paremmin ja palvelee asiakkaitaan laadukkaammin. Asiakkaiden sitoutuminen, uskollisuus ja arvo vahvistuvat. Oppimisen ilmapiiri ja tulokset paranevat”, Järvinen listaa tunteiden myönteisiä vaikutuksia mutta toteaa, että tunteiden seuraukset voivat olla myös päinvastaisia.

Läpimurto tunteiden tulkitsemisessa

NayaDaya-startup on kehittänyt yli kahden vuoden ajan teknologiaa, joka mittaa ja analysoi tunteita erilaisissa asiayhteyksissä. Tavoitteena on ollut emotionaalisten kokemusten kokonaisvaltainen ymmärtäminen sekä yritysten ja organisaatioiden toiminnan ja viestinnän kehittäminen.

Nyt tunneteknologian kehityksessä on otettu huomattava edistysaskel: tieteelliseen tutkimukseen perustuva algoritmi tulkitsee tunnereaktioita ja ennustaa, miten emotionaaliset kokemukset saavat ihmiset käyttäytymään.

”Algoritmi analysoi tunnekokemuksia moniulotteisessa tunneavaruudessa hyödyntämällä viimeisintä tieteellistä tutkimusta. Sen laskema tunnusluku, Emotional Value Index, mittaa ja ennustaa tunteiden vaikutusta sitoutuneeseen, positiiviseen ja yhteisölliseen käyttäytymiseen. EVI-arvoja ja ennusteita voidaan seurata lähes reaaliajassa online-kojelaudan avulla”, kuvailee Ph.D. Marcello Mortillaro, tunnetutkija ja NayaDaya Oy:n tieteellinen neuvonantaja.

Professori ja CoPassion-tutkimushankkeen johtaja Anne Birgitta Pessi, joka myös toimii NayaDaya Oy:n tieteellisenä neuvonantajana, tietää myötätuntoisten yritysten ja organisaatioiden olevan parempia työpaikkoja ja tuloksentekijöitä:

”NayaDaya-teknologian monipuolinen ihmiskuva mahdollistaa työntekijöiden, asiakkaiden ja opiskelijoiden tunteiden ja käyttäytymisen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen. Tieteellisiä menetelmiä hyödyntämällä, mittaustuloksia ja ennusteita järjestelmällisesti seuraamalla sekä olosuhteita kehittämällä voidaan tavoitella yhtä aikaa inhimillistä hyvinvointia ja taloudellista menestystä, eettisellä ja kestävällä tavalla”, Anne Birgitta Pessi toteaa.

Yksittäisiä mittauksia tai jatkuvaa palvelua

Teknologia on tuotteistettu tunnesovellukseksi ja pilvipalveluksi, jotka voidaan liittää verkkosivuihin Internet- tai intranet-ympäristössä. Tunnekokemuksia voidaan mitata ja käyttäytymistä ennustaa mihin tahansa asioihin tai tapahtumiin liittyen anonyymisti. Ratkaisua voidaan hyödyntää yksittäisten mittausten tai jatkuvan palvelun avulla.

”Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tunteiden mittaamiseen, käyttäytymisen ennakoimiseen sekä toiminnan ja viestinnän kehittämiseen. Monikielinen, skaalautuva ratkaisu soveltuu kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille. Tavoitteenamme on luoda globaali de facto -standardi emotionaaliselle vuorovaikutukselle, datalle ja arvolle”, Timo Järvinen sanoo.

NayaDaya Oy tekee tunneteknologian kehitystä ja kansainvälistymistä koskevaa yhteistyötä Business Finlandin ja Education Finlandin kanssa.