Tulorekisteri on ollut käytössä noin viikon ja palkkatietoilmoituksia on annettu torstaihin 10.1. mennessä noin 286 000 kpl. Näistä suurin osa (noin 230 000) on annettu varmenteen kautta ja noin 56 000 sähköisessä asiointipalvelussa.

Tulorekisterin asiakaspalvelussa on neuvottu vastaan tulleissa ongelmatilanteissa. Tässä lista yleisimmistä annetuista ohjeista.

Sähköinen asiointipalvelu

Tulorekisterissä toimii parhaiten Google Chrome -selain

Muiden selainten käyttöä ei suositella.

Liikuttaessa verkkolomakkeella on käytettävä hiirtä

Kun toimitat tietoja tulorekisteriin asiointipalvelun verkkolomakkeella, älä käytä lomaketta täytettäessä nuolinäppäimiä tai tabulaattoria.

Välilyöntejä ei saa olla tiedon perässä

Täytettäessä tietokenttää esimerkiksi henkilötunnuksen tai eläkejärjestelynumeron jälkeen ei saa olla välilyöntiä, se aiheuttaa virheilmoituksen.

Latauspalvelun kuittausilmoituksen tulemisessa viive

Lähettäessäsi tietoja asiointipalvelun latauspalvelun kautta odota rauhassa, kunnes palauteilmoitus tulee. Tässä voi kestää jopa viisi minuuttia.

Edustamisvaltuus on asiakkaan asioiden hoitamista varten Suomi.fi:ssä

Tarkasta, että asiakkaan myöntämä valtuus on edustamisvaltuus, joka antaa oikeuden asioida asiakkaan puolesta tämän valtuuttamissa asioissa.Mikäli asiakasyritys on myöntänyt väärän Suomi.fi-valtuuden, ei ilmoitusten lähettäminen onnistu sähköisessä asiointipalvelussa tiedostoja lataamalla eikä verkkolomakkeella.

Edustamisvaltuus sekoitetaan helposti edustajan valtuutusoikeuteen, jonka esimerkiksi tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen voi myöntää haluamilleen työntekijöille. Tällä oikeudella työntekijä voi hallinnoida tilitoimiston ja asiakkaan välisiä valtuuksia.

Palkkatietoilmoituksissa olleita virheitä

Eläkevakuuttamisen tiedot

Työntekijöiden eläkevakuutuksen TyEL-järjestelynumero on eläkevakuutusyhtiön antama asiakaskohtainen vakuutusnumero, joka on ilmoitettava rekisteriin 11-merkkisenä. Myös väliviiva lasketaan mukaan. Mikäli numero on lyhyempi, siihen on lisättävä nollia väliviivan jälkeen.

  • Esimerkki 46-00123456
  • Myös ”Työeläkelaitoksen yhtiötunnus” -tieto on annettava
  • Vakuutuksen on oltava voimassa maksupäivänä, jolle palkkatietoilmoitus annetaan

Yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutetuille henkilöille on myös annettava tieto eläkevakuuttamisesta.

  • ”Tieto työeläkevakuutuksesta” -tiedoksi annetaan ”Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)”
  • Näiden vakuutettujen osalta ei eläkevakuutusyhtiötietoa eikä eläkejärjestelynumeroa ilmoiteta

Ammattiluokan tunniste ilmoitettava Tilastokeskuksen TK10-koodilla

Tilastokeskuksen ammattiluokitus 2010 -koodit on muutettu tulorekisterissä 5-numeroisiksi lisäämällä tarvittaessa koodinumeron perään nollia. Tässä on listaus käytettävissä olevista Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10) -koodeista tulorekisterissä. Oikeasta koodista saa tarvittaessa tietoa yrityksen tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Virheellisen muotoinen suomalainen henkilötunnus

Jos henkilöllä on esimerkiksi verottajan antama keinotekoinen henkilötunnus, se on ilmoitettava maksun saajan tiedoissa ”muu tunnus”, ei siis suomalaisena henkilötunnuksena.

Keinotekoisen henkilötunnuksen tarkistusosa alkaa numerolla 9, esimerkiksi 010101A9123.

Muista luontoiseduista peritty korvaus

Luontoisedun verotusarvo ilmoitetaan täysimääräisenä tulolajillaan. Tulolajilla 407 ”Muista luontoiseduista peritty korvaus” ilmoitetaan se summa, joka työntekijän palkasta peritään.

Autoedusta tai työsuhdematkalippuedusta työntekijältä peritylle summalle on omat tulolajinsa.

Jotta luontoiseduista perityn korvauksen tulolajeja voidaan käyttää, on varsinaisella luontoisedun tulolajilla ilmoitettava luontoisedun alkuperäinen verotusarvo.

Ravintoetu, josta ei peritä eikä makseta sosiaalivakuutusmaksuja, vaan siitä peritään korvaus

Kun työnantaja perii työntekijältä ravintoedusta sen verotusarvoa vastaavan korvauksen, tulorekisteriin ilmoitetaan tieto ”Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä”.Lisäksiravintoedun verotusarvoksi tulolajilla 334 ”Ravintoetu” ilmoitetaan tällöin 0 euroa.

Uutta ilmoitusviitettä on käytettävä aina, kun aineistoa toimitetaan

Käytetty ilmoitusviite ei poistu tulorekisteristä, vaikka alkuperäinen lähetetty ilmoitus olisi mitätöity ennen uuden ilmoituksen toimittamista. Samoin silloin, mikäli aineisto on tulorekisterissä hylätty virheellisenä.

Virheilmoitukset eivät yksilöi tarpeeksi, mistä virhe johtuu

Virheilmoitusten sisältöä tullaan parantamaan.

Käyttökatkoja tulorekisterissä tammikuussa

Tulorekisteriin julkaistaan uusia toiminnallisuuksia tammikuun aikana, eikä palvelu ole katkojen aikana käytettävissä. Katkot ovat todennäköisesti lyhyempiä kuin ilmoitetut ajat.

  • la 12.1. klo 12–24
  • to 24.1. klo 20–24

Varalla käyttökatkoihin ovat ajat la 19.1. ja la 26.1. klo 12–24. Tulorekisteri tiedottaa näistä erikseen myöhemmin.