Suomen tulevaisuuden menestyksen ja kilpailukyvyn ratkaisee osaaminen. Pula osaavasta työvoimasta tulee tulevina vuosina hidastamaan koko Suomen talouskasvua, minkä johdosta käsillä olevaan osaajapulaan tarvitaan nopeita ratkaisuja.

Osaavan työvoiman saaminen hidastaa yritysten kasvua jo nyt. Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo muistuttaa, että jos osaavaa työvoimaa ei saada, niin yritystoimintaa tullaan menettämään pysyvästi Suomen ulkopuolelle. Siksi erityisesti nopeat keinot työvoimareservin kasvattamiseen ovat nyt tärkeitä.

”Pula osaavasta työvoimasta on käsissä jo nyt. Tarvitaan lyhyen tähtäimen nopeita ratkaisuja, joista yksi on oppisopimus, jonka käyttöä tulee joustavoittaa ja laajentaa entisestään. Oppisopimus on erinomainen työkalu helpottamaan yritysten pulaa osaavasta työvoimasta sekä tasapainottamaan reaaliaikaisesti työmarkkinoiden osaamiseen liittyvää kysyntää ja tarjontaa”, Leiwo toteaa.

Muita nopean aikavälin ratkaisuja osaajapulaan ovat muun muassa työttömien tehokas sulauttaminen työelämään sekä työperäisen maahanmuuton helpottaminen. Oman osaamisen lisäksi Suomen on houkuteltava huippuosaajia ja ammattilaisia myös ulkomailta.

Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus

Kauppakamarit korostavat oppisopimuksen käytön olevan nykyisellään liian kallista usealle pk-yritykselle. Ne ehdottavat “Ratkaisuja Suomelle” -vaaliohjelmassaan, että oppisopimuksessa otetaan käyttöön palkkaporrastus. Ensimmäistä tutkintoa suorittavan lähtöpalkka voisi olla 30–50 prosenttia ammattityöntekijän tasosta. Palkan kehittyminen sidottaisiin opintojen etenemiseen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa oppisopimusjärjestelmän muutosten olevan vain yksi keino osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hänen mukaansa työkalupakista on otettava käyttöön myös peruskoulua, varhaiskasvatusta ja korkea-astetta koskevia keinoja.

“Osaajapula on noussut yhdeksi yritystemme suurimmista kasvun esteistä ja toisaalta koko maan kilpailukyvyn kasvun jarruksi. Tilanne vaatii kipeästi ratkaisuja, sillä korviemme väli on ainoa pysyvä kilpailuetumme. Emme saa antaa sen rapautua. Osaamisen kasvua voidaan edistää tiivistämällä yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä. Perusopetuksessa on laitettava resursseja perustaitojen opettamiseen ja varhaiseen tukeen”, Romakkaniemi sanoo.

Kauppakamareiden “Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn kehittämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.