Talousasiat ovat nuorten mielestä kiinnostavia, mutta petraamista talousosaamisessa riittää vielä. Halua talousosaamisen parantamiseen löytyy kyllä. Tulokset selviävät tuoreesta Nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta.

Pojat ovat tyttöjä kiinnostuneempia raha-asioista, jopa kaksi kolmannesta pojista sanoo talousasioiden kiinnostavan heitä. Samaan aikaan tytöt ovat hieman poikia halukkaampia parantamaan omaa talousosaamistaan. Innokkaimpia talousosaamisensa kehittämiseen ovat lukiolaiset. Selvä enemmistö nuorista haluaa parantaa omaa talousosaamistaan.

Nuoret ovat melko itsenäisiä raha-asioidensa hoitajia. Lähes kaksi nuorta kolmesta hoitaa raha-asiansa itse. Erityisesti pojat ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat erottuvat joukosta itsenäisyydellään. Noin puolet nuorista kertoo omistavansa säästöjä tai sijoituksia.

”Talousasiat ja niiden itsenäinen hoitaminen ovat osa hyvää elämää. Niiden hoitamista ei saa jättää muille ja siksi myös tyttöjen pitää olla niistä kiinnostuneita”, Taloudellinen tiedotustoimisto TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kommentoi.

Koulu ei tarjoa riittäviä taloustaitoja

Koulun pitää opettaa taloustaitoja. Tätä mieltä on jopa 90 prosenttia nuorista. Koulu ei tällä hetkellä vastaa nuorten odotuksiin, sillä ainoastaan viidennes nuorista kokee saavansa koulusta riittävät talousosaamisen valmiudet. Taloustaidot jäivät häntäpäähän myös Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksessa, kun nuorilta kysyttiin, kuinka hyvin koulu opettaa erilaisia taitoja.

”Talousopetuksessa on selvästi jonkinlainen railo, jos lähes yhdeksän nuorta kymmenestä ajattelee taloustiedon opettamisen olevan tärkeää, mutta pieni osa kokee saavansa riittävän osaamisen taloudesta koulussa. Haluaisin haastaa koulut ja opettajat pohtimaan, miten taloutta voitaisiin opettaa nuorille enemmän ja uusilla tavoilla”, Tenhunen-Ruotsalainen sanoo.

Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä syys-lokakuussa 2018. Tutkimukseen vastasi yhteensä 648 nuorta yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Tutkimuksen toteutti Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimeksiannosta T-Media Oy.