Sellaisia termejä kuten “kansalaisten osallistaminen” käytetään nykyään paljon. Kansalaisten osallistaminen panostetaan yhä enemmän kunnissa ja kaupungeissa ympäri maailmaa. Termit kuten “kuntalaisten osallistaminen” kuntakontekstissa herättää positiivisia mielikuvia. Se tuo mielikuvan siitä, että kansalaiset ovat jollain tavalla osallisia kunnassaan.  Harva kuitenkaan ymmärtää mitä sillä oikeasti tarkoitetaan ja miksi se on niin tärkeää.

Tässä tekstissä löydät meidän määritelmiä kuntalaisten osallistamiselle ja kolme erittäin pätevää syytä sille, miksi kansalaisten osallistaminen on tärkeää.

Kansalaisten osallistaminen pähkinänkuoressa

Yksinkertaisin selitys tälle termille on selittää mitä osallistaminen on käytännössä. Kunnan asukkaat tai minkä tahansa yhteisön jäsenet ovat “osallistujia” kun heillä on rooli yhteisönsä dialogissa, päätöksentekoprosessissa, ideoiden toimintaanpanossa ja yleisesti heitä koskevassa kuntakehityksessä.

3 TAPAA JOILLA OSALLISTAMINEN MUUTTAA KUNTIA

1.       SE ON POHJA KASVULLE

Kansalaisten osallistaminen parantaa kunnan taloudellista kasvua. OECD:n teettämän tutkimuksen mukaan paremmalla sosiaalisella koheesiolla, eli yhtenäisyydellä on huomattavia taloudellisia hyötyjä. Yhteisöjen osallistaminen johtaa sosiaaliseen yhteinäisyyten, joka taas johtaa taloudelliseen kasvuun.

Sosiaalinen koheesio voimaannuttaa ja yhdistää erilaisia ja eri taustoilta olevia ihmisiä (esimerkiksi opiskelijoita, työssäkäyviä vanhempia ja seniorikansalaisia). Ryhmät, jotka kokevat jääneensä ilman huomiota saavat enemmän vaikutusvaltaa yhteisöissään. Kun eri alueilta olevat ihmiset luovat yhdessä, he huomaavat, että yhteisö tarkoittaa myös yhteistä, kaikkien ryhmien välistä, yhteyttä.

Tämä luo paikallisia yhteisöjä. Jolla on paljon postiivisia seurauksia; Asukkailla on mahdollisuus säännölliseen ja jatkuvaan keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Sen mahdollistamana ihmiset voivat ilmaista huolensa ja kehitysideansa, jotka palvelisivat mahdollisimman monia. Tämä taas on perusta jatkuvalle talouskasvulle. Aiheesta voit lukea lisää Daron Acemoglun ja James Robinsonin artikkelista.

2.          SE LISÄÄ LUOTTAMUSTA PAIKALLISHALLINNON JA YHTEISÖJEN VÄLILLÄ

Kansalaisten osallistaminen tekee ihmisistä sitoutuneempia kuntalaisia. Se kehitysprojektien kannatusta ja hyväksyntää. Kansalaiset, jotka osallistuvat päätöksentekoprosesseihin tai paikallisiin kehitysprojekteihin osoittavat huomattavaa sitoutuneisuutta siihen, että projekteista ja ideoista tulee totta.

Kun ihmiset osallistuvat, he oppivat paljon uutta kuntien kohtaamista ongelmista. Tämä laajentunut käsitys ongelmista edesauttaa heitä  myös ymmärtämään  monia eri näkökulmia samoihin ongelmiin. Tämä jaettu vastuu ja läpinäkyvyys lisää luottamusta yhteisöjen jäsenien ja paikallisten hallitusten välillä. Loppujen lopuksi yhdessä työskentely lisää aina ymmärrystä eri ryhmien välillä.

3.      SE ANTAA “UNOHDETUILLE”     RYHMILLE MAHDOLLISUUDEN OSALLISTUA

Kansalaisten osallistaminen avaa dialogin asukkaiden ja kunnan välille. Tämä vuorovaikutus mahdollistaa kaikkien ryhmien näkemysten huomioon ottamisen. Joka taas johtaa täydellisiin paikallishallintoihin. Niin kuin aikasemmin jo totesimme, se vahvistaa tietoisuutta paikallisista kehityssuunnitelmista ja tarjoaa tukea kestävällle kehitykselle. Alleviivateni sitä, että eri ryhmien huomiointi päätöksenteossa johtaa yleensä päätöksiin, jotka ovat käytännöllisiä, tehokkaita ja paikallisia.

YHTEENVETONA

Mikään kaupunki tai paikallishallinto ei voi väittää omaavansa mieletöntä yhteisöä tai pystyvänsä ratkomaan kaikkia ongelmia itsekseen. Totuus on, että dynaamisissa ja innovatiivissa kunnissa on ytimessään vahvaa ja kansalaisten osallistamista kannattavia johtajia. Nämä johtajat haluavat pitää kuntalaisiaan voimavarana, joka mahdollistaa yhteisen hyvän ja luo kestävää kehitystä ja hyvinvointia koko kuntaan.

“Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.”

― Jane Jacobs

Tämä blogipostaus on julkaistu alun perin futuredialog.fi-sivustolla.

https://www.futuredialog.fi/post/kolme-tapaa-joilla-kansalaisten-osallistaminen-vaikuttaa-kaupungin-kehitykseen