Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla perustettiin uusyrityskeskusten kautta kolme prosenttia enemmän uusia yrityksiä kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Samaan aikaan asiakaskäyntien määrä väheni. Puolet uusista yrityksistä oli nuorten perustamia.

Tammi-kesäkuun aikana perustettiin uusyrityskeskusten tarjoaman maksuttoman yritysneuvonnan avulla yhteensä 4065 uutta yritystä. Tämä on kolme prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana, jolloin yrityksiä perustettiin 3933. Uusia asiakkaita oli tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 7974, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Asiakaskäyntien määrä uusyrityskeskuksissa väheni vuoden takaisesta selvästi, jopa 14 prosenttia.

Uusia yrityksiä syntyy verkostomme kautta nyt tehokkaammin kuin aikaisemmin. Neuvontaan tullaan selvästi aiempaa valmiimpien ideoiden kanssa eikä neuvontaa näin ollen tarvita niin paljon yhtä asiakasta kohden, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Nuorten perustamien yritysten osuus kasvoi

Alle 36-vuotiaiden osuus yrityksen perustaneista oli vuoden alkupuoliskolla 50,4 prosenttia. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 47,6 eli lähes kolme prosenttiyksikköä pienempi. Eniten yrityksiä perustivat tammi-kesäkuussa 26-30-vuotiaat, joiden osuus kaikista yrityksen perustaneista oli 18,5 prosenttia.

Nuorille yrittäjäksi ryhtyminen ei ehkä ole enää niin suuri päätös kuin vanhemmille sukupolville, eivätkä nuoret ajattele, että yrittäjyyden tarvitsisi olla loppuelämän ratkaisu. Nykyään yrittäjyyteen suhtaudutaan paljon aiempaa myönteisemmin ja toisaalta digitalisaatio ja kansainvälistyminen ovat tuoneet yrittäjyyteen paljon uusia mahdollisuuksia, Jokilampi pohtii.

Ikäjakauman toisessa päässä yrittäjyysaktiivisuus sen sijaan vähentyi. Kun vuoden 2017 tammi-kesäkuussa yli 65-vuotiaiden osuus yrityksen perustaneista oli uusyrityskeskuksissa 2,9 prosenttia, oli vastaava luku vuonna 2018 enää 1,5 prosenttia.

 

Liite: Uusyrityskeskusten tilastot ajalta 1.1.−30.6.2018 + vuoden 2017 vertailuluvu