Meillä Aspa Palveluissa vastuullisuutemme näkyy myös siinä, että asiakkaamme ovat kaikin mahdollisin tavoin mukana oman elämänsä päätöksissä, he ovat oman elämänsä asiantuntijoita, kertoo Johanna Nyström.

– Meillä arvot ja kannattava liiketoiminta kulkevat käsi kädessä, ne eivät ole toisiaan poissulkevia. Lähtökohtamme on, että kannattavuus syntyy kestävällä ja vastuullisella tavalla, selvittää Aspa Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Johanna Nyström.

Aspa Palvelut on kotimainen, yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa yksilöllisiä asumispalveluja omassa arjessaan tukea tarvitseville. Tuki voi olla fyysistä auttamista jokapäiväisissä toimissa, asioiden hoitamista, opiskelun ja työssäkäynnin tukemista tai kodin ulkopuolisten verkostojen ylläpitoa. Asiakkaista noin puolet on mielenterveyskuntoutujia.

Vastuullisuus näkyy monessa

Aspa Palveluissa vastuullisuus liitetään vahvasti laatuun: se mitä luvataan, myös tehdään.

– Lupauksiimme liittyy vastuullisuus niin asiakkaitamme, henkilökuntaamme kuin palvelujemme tilaajaa eli kuntia kohtaan kaikissa arjen kohtaamisissa. Olemme kiitollisia ja myös nöyriä siitä, että kaikissa asiakaskokemusmittauksissa olemme saaneet yli 90-prosenttisesti hyvää palautetta, sanoo Nyström.

Hän korostaa, että ei ole olemassa erillään hyvää asiakaskokemusta tai hyvää työntekijäkokemusta, vaan ne täydentävät toisiaan. Jotta toimintoja voidaan kehittää edelleen, julkaisi Aspa Palvelut asiakkailta, tilaajilta ja henkilöstöltä saamansa palautteen avoimesti #meilläpuhutaan-verkkosivuillaan.

Laitamme hyvän kiertämään

Aspa Palvelujen tuotot palautuvat takaisin yhteiskunnalliseen työhön.

– Maksamme osinkoa meidät kokonaan omistavalle, vammaisjärjestöjen perustamalle Aspa-säätiölle. Se käyttää osingon uusien kohtuuhintaisten asuntojen hankkimiseen sekä itsenäisen elämän kehittämiseen yhdessä asukkaiden kanssa. Vuosittain hankitaan noin 50 uutta kotia niitä tarvitseville. Laitamme siis hyvän kiertämään, sanoo Nyström.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Aspa Palvelut Oy

• 1 250 asumispalvelujen asiakasta

• Eri puolella Suomea 40 Aspa-kotia (toimintayksikköä)

• Palveluiden tilaajina 65 kuntaa

• 430 työntekijää

• Liikevaihto noin 20 miljoonaa euroa