– Konkurssin tehneen yrittäjän uuden yrityksen perustamiselle on Suomen lainsäädännössä ja käytännöissä useita esteitä. Niitä kannattaa purkaa, sillä konkurssi jos mikä opettaa yrittämään, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen. Kuva: Markus Sommers

Vuosittain 2000 yritystä päätyy konkurssiin ja yli 400 hakee yrityssaneeraukseen. Jos yrittäjä epäonnistuu, on sekä inhimillisesti oikeudenmukaista että yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista saada hänet nopeasti takaisin aktiiviseksi toimijaksi. Myös velkojien intressit on samalla huomioitava.

Suomen Yrittäjät julkisti perjantaina 14.12. esityksensä asian korjaamiseksi Yrittäjän uusi mahdollisuus -asiakirjassa.

Luvanvaraiset elinkeinojen edellytykset arvioitava uudelleen

Osa elinkeinoista edellyttää luvan saamista tai ilmoituksen tekemistä viranomaiselle. Joissain tapauksissa on lailla asetettu palveluntuottajalle tiettyjä edellytyksiä. Vaaditut edellytykset voivat kuitenkin estää yritystoiminnan perustamisen, jos henkilö on aikaisemmin ollut konkurssissa tai hänellä on maksamattomia velkoja ulosotossa.

On perusteltua, että uuden alun esteenä olevat luvanvaraiset elinkeinojen edellytykset arvioidaan kokonaisuudessaan uudelleen.

Maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoja lyhyemmäksi

Suomen Yrittäjät esittää, että mahdollisuutta lyhentää yrittäjien ja yritysten maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoja selvitetään. Jos velka on maksettu kokonaan tai sen peruste on lakannut olemasta, tulee merkintä poistaa rekisteristä nykyistä nopeammin.

– Nyt aikaa voi mennä jopa kaksi vuotta. Se on pitkä aika odottaa yrityksen perustamista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Konkurssin tehneelle oikeus saada peruspalvelut

Lisäksi Suomen Yrittäjien mukaan pitää selvittää mahdollisuus säätää aloittavalle yrittäjälle lailla oikeus saada peruspalveluja, kuten pankki- ja vakuutuspalveluja sekä tietoliikennepalvelut, joita tarvitaan elinkeinon harjoittamiseen.

– Nyt tämä ei ole aina mahdollista, jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintöjä. Ilman näitä perusasioita yrityksen perustaminen on hyvin hankalaa, Toivonen toteaa.

Helpommin velkajärjestelyyn

Toista kertaa yrittävät menestyvät paremmin, pysyvät toiminnassa keskimäärin pidempään, kasvavat nopeammin ja työllistävät useampia työntekijöitä kuin uudet yritykset. Uusi alku saattaa mahdollistua, jos yrittäjä pääsee velkajärjestelyyn.

Velkajärjestelyn aloittamiselle on kuitenkin asetettu tiettyjä edellytyksiä ja esteitä, eikä konkurssin tehnyt yrittäjä pääse velkajärjestelyyn automaattisesti. On perusteltua selvittää, voidaanko epäonnistuneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpottaa.

– On arvioita, voidaanko yrittäjien osalta luopua edellyttämästä 18 kuukauden työttömyyttä ennen velkajärjestelyn mahdollisuutta. Puolitoista vuotta on pitkä aika odottaa uuden yrityksen perustamista.

Esitys yrittäjien talousvaikeuksiin joutuneen yrittäjän uuden alun helpottamisesta osa Suomi 2025 -kirjoitussarjaa, jossa Suomen Yrittäjät esittää tavoitteita tulevalle hallituskaudelle.