Fennian ja Pihlajalinnan kesäkuussa lanseeraama työhyvinvoinnin yhteistyö laajenee koskemaan myös pieniä yrityksiä. Pihlajalinnan tarjoama kiinteähintainen työterveyshuolto yhdessä Fennian kiinteähintaisen Yrityksen sairausturvavakuutuksen kanssa kulkee nimellä Hyvinvointiturva.

Hyvinvointiturva on työnantajalle helppo ja yksinkertainen. Pihlajalinnan tuottama työterveyshuoltopalvelu kattaa lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja Fennian myöntämä Yrityksen Sairausturva -vakuutus kattaa erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon.

Nyt palvelua on laajennettu ottamaan huomioon myös pienemmät, 3–9 henkilön yritykset.

– Lakisääteinen tapaturmavakuutus on pakollinen turva, mutta sen lisäksi haluamme tarjota pienille yrityksille paremmat mahdollisuudet laajentaa vakuutusta myös yrityksen sairausturvavakuutuksella, kertoo Fennian yritysasiakkaista vastaava johtaja Kimmo Hyvärinen.

– Laadukkaan hoitoprosessin ansiosta työntekijät saadaan nopeammin takaisin töihin. Tästä hyötyvät luonnollisesti sekä työntekijä että työnantaja, Hyvärinen muistuttaa.

Hyvinvointiturva on rakennettu selkeäksi sekä sisällöltään että hinnoittelultaan. Työterveyshuollon vuosittaiset kiinteät kulut on helppo budjetoida työntekijämäärän mukaisesti. Laadukkaalla työterveyshuollolla ja työntekijöiden saamalla saumattomalla hoitoketjulla on suora vaikutus työhyvinvointiin ja yrityksen tulokseen.

– Hyvinvointiturva muodostaa erinomaisen asiakaskokemuksen ja yksinkertaisen prosessin. Yrityksessä sairauspoissaolojen seuranta ja tukitoimet mahdollistavat varhaisen tuen aiempaa nopeammin, Hyvärinen sanoo.

– Pienyrittäjä hoitaa lakisääteisen työterveyshuollon vaivattomasti osana Hyvinvointiturvaa, sanoo Pihlajalinnan johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa.

Hyvinvointiturva perustuu FenniaHoitaja-palveluun, jossa asiakkaita palvelee sairaanhoitaja joka päivä klo 7–23. FenniaHoitaja-palveluun soittamalla tilanne ja hoidon tarve arvioidaan, kun työntekijä on sairastunut tai on sattunut tapaturma, työssä tai vapaa-ajalla, tai tarvitaan terveysneuvontaa sairaanhoitajalta. Tarvittaessa potilas ohjataan suoraan oikealle terveydenhuollon ammattilaiselle ja hänelle varataan aika lääkäriin. Vahingosta ilmoittaminen hoituu samalla soitolla, asiakas saa korvausasiansa heti vireille ja tarvittavat toimet käynnistyvät heti työterveyshuollon tai vakuutuksen kautta.

Asiakastyytyväisyys FenniaHoitaja-palvelussa on erinomainen. NPS-mittarin palautteiden keskiarvo on alusta, vuodesta 2016 alkaen ollut liki 80 eli asiakkaat suosittelevat mielellään palvelua.

– Kohtaamme tässä kanavassa yli 70 000 Fennian asiakasta vuosittain, siksi erinomainen asiakaskokemus on meille tärkeintä, Hyvärinen painottaa.

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava Pihlajalinna ja Fennia ovat olleet kumppaneita vuodesta 2015 lähtien.