Osakeyhtiölakiin ehdotetaan muutosta, joka poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. Oikeusministeriön laatiman ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista.

– Suomen talous nojaa yrittäjyyteen. Nyt ehdotetulla muutoksella voitaisiin auttaa etenkin pieniä yrityksiä. On tärkeää, että myös pienet yritykset voisivat hyödyntää osakeyhtiöillä olevia etuja, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Osakeyhtiöiden 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen tarkoituksena olisi helpottaa yritystoiminnan aloittamista, erityisesti yksin yrittämistä ja uusien mikroyritysten perustamista. Muutos vahvistaisi muutoinkin yritystoiminnan edellytyksiä.

Vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen helpottaisi myös yhtiön digitaalisen perusilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin ja verottajalle sekä rekisteri-ilmoitusten käsittelyn automatisointia.

Vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen lisäksi ehdotetaan, että osakepääoman rekisteröintiä koskevia vaatimuksia helpotetaan. Ehdotuksen mukaan vaatimus osakepääoman maksua koskevasta tilintarkastajan lausunnosta tai muusta selvityksestä koskisi vain julkisia osakeyhtiöitä ja sellaisia yksityisiä osakeyhtiöitä, joiden osakepääoma on vähintään 80 000 euroa.

– Uudistuksella sujuvoitettaisiin sääntelyä, mikä on hallituksen norminpurkutavoitteen mukaista. Yritystoiminnan kehittyessä myös yrittäjyyteen liittyviä säädöksiä, kannusteita ja yrityspalveluja tulee uudistaa ennakkoluulottomasti, jotta yritysten toimintaympäristö on toimiva ja kannustava, Häkkänen sanoo.

Asiaa koskeva lakiesitys on nyt lausuntokierroksella, joka päättyy 24.9.2018. Ehdotettujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian lakimuutoksen vahvistamisen jälkeen.