Yritysten perustaminen on hieman hidastunut ja kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana yrityksiä perustettiin 8 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa uusien yritysten perustaminen puolestaan kasvoi 22 %. Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa uusyrityskeskusmallin mukaisesti.  

Kotkan-Haminan seudulle perustettiin tammi-maaliskuussa 87 uutta yritystä. Perustaminen on ollut edelliseen vuoteen verrattuna vilkkainta seudun pienissä kunnissa. Pyhtäälle oli maaliskuun loppuun mennessä syntynyt 10 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 6. Myös Miehikkälään ja Virolahdelle perustettiin kaksi yritystä edellisvuotta enemmän.

Perustetuissa yrityksissä on perinteisiä rakentamisen ja terveyden- ja hyvinvoinnin yrityksiä sekä erilaisia liike-elämän asiantuntijapalveluja ja henkilökohtaisia palveluja tarjoavia yrityksiä. Lisäksi on perustettu myös muutamia maa- ja metsätalouden yrityksiä.

Vaikka samana ajanjaksona yritystoiminnan lopetti 4 % edellisvuotta vähemmän, jäi nettoperustaminen 22% pienemmäksi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konkurssien määrä (helmikuu 2019) Kotkan-Haminan seudulla on laskenut, kuten koko maassa ja on samalla tasolla vertailuseutujen (Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) kanssa. Myös konkurssien henkilöstövaikutukset ovat vähentyneet. Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin

 Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 87 kpl. Toimintansa lopettaneita oli 69, joten nettolisäys oli 18 kpl.

Lukumääräisesti eniten perustettiin tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (17 kpl), ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (15 kpl) ja terveys- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä (12 kpl). (Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008)

Toimialoista voimakkaimmin ovat vuoden takaisesta kasvaneet rakennustoiminta sekä kuljetus ja varastointi (liikenne ja liikennettä palveleva toiminta). 

Seudun kuntien osalta perustetut yritykset jakaantuivat seuraavasti:

Hamina 22 (25%), Kotka 45 (52%), Miehikkälä 4 (5%), Pyhtää 10 (11%) ja Virolahti 6 (7%).