Yrittäjät sijoittavat muuta väestöä ahkerammin. Tärkein syy sijoittamiseen on puskurin luominen. Yrittäjillä jää keskimäärin enemmän tuloja käteen pakollisten menojen jälkeen kuin muilla suomalaisilla, kertoo Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimus.

Suomalaiset yrittäjät ovat sijoittajina muuta väestöä merkittävästi aktiivisempia. Suomalaisista reilu kolmannes sijoittaa osakkeisiin ja arvopapereihin, kun yrittäjillä osuus on 55 prosenttia, kertoo Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimus.

”Sijoittaminen saattaa olla yrittäjälle luontevampaa kuin muille, sillä yrittäjät ymmärtävät jo oman yritystoimintansa kautta sijoittamisen perusperiaatteet, kuten riskin ja tuoton mahdollisuuden”, sanoo Danske Bankin varallisuudenhoidosta vastaava johtaja Kimmo Laaksonen.

Tutkimuksen mukaan iso osa yrittäjistä asettaa sijoittamiselle suuremmat tavoitteet kuin yritystoiminnalleen. Vain kolme prosenttia yrittäjistä sanoo tavoittelevansa yritystoiminnallaan miljoonaomaisuutta. Sen sijaan yli viidennes sijoittavista yrittäjistä kertoo sijoittamisen syyksi pyrkimyksen rikastumiseen.

”Yrittäjillä yritys on monilla elämätarina ja osa identiteettiä. Sillä ei välttämättä tavoitella suoraan vaurastumista vaan taustalla on jokin vielä isompi motiivi. Yrittäjä ei aina pelkästäänyritä rahan takia, mutta sijoittamisella on luontevaa tavoitella taloudellista mielenrauhaa ja vaurastumista”, Laaksonen sanoo.

Enemmän sijoitettavaa, suurempi riski

Yrittäjille sijoittamisen taloudelliset edellytykset ovat paremmat kuin muulla väestöllä, sillä Taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen mukaan yrittäjille jää enemmän rahaa kuukausittain pakollisten menojen jälkeen. Keskimäärin suomalaiselle jää kuukaudessa 870 euroa, kun yrittäjillä tämä summa nousee 1160 euroon. Teollisuudessa toimivien yrittäjien keskiarvo on jopa 2710 euroa.

”Yrittäjillä käteen jäävä tulo on suurempi, mutta heidän riskinsä on myös merkittävästi työssäkävijää suurempi. Tällaisessa tilanteessa säästäminen ja sijoittaminen ovat järkevä tapa lisätä taloudellista mielenrauhaa.”

Yleisin syy sijoittamiseen onkin taloudellisen puskurin luominen, jonka mainitsee 73 prosenttia sijoittavista yrittäjistä.

Yrittäjien eläke määräytyy YEL-maksujen mukaan, jonka suuruuden yrittäjä voi määrittää itse. Pienemmät maksut tarkoittavat myös pienempää eläkettä. Eläkkeen riittävyydestä on huolissaan 38 prosenttia yrittäjistä. Erityisen suuri osuus on yksinyrittäjillä, joista lähes puolet on huolissaan eläkkeen riittävyydestä.

”Yrittäjillä on suurempi vastuu omasta taloudellisesta turvastaan, sillä yrittäjä huolehtii itse omasta eläkkeestään. Yrittäjät ovat kiinnostuneempia omasta kokonaistaloutensa tilanteesta kuin muut suomalaiset. Valtaväestöstä peräti neljännes ei ole koskaan tarkastellut eläkkeensä riittävyyttä, kun yrittäjillä tämä luku on vain 10 prosenttia”, Laaksonen sanoo.

Tietoa tutkimuksesta

  • Danske Bank tutki pohjoismaalaisten taloudellista mielenrauhaa kyselytutkimuksella
  • Suomessa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 3035 yli 18-vuotiasta suomalaista. Kyselytutkimuksen otos kerättiin sähköisellä kyselyllä maalis-huhtikuussa 2018. Pohjoismaissa vastaajia oli yhteensä noin 16 000.
  • Suomessa tutkittiin erikseen myös yrittäjien taloudellista mielenrauhaa. Tutkimukseen vastasi 301 yrittäjää.
  • Suomalaisista 36 prosenttia kertoo sijoittavansa osakkeisiin ja arvopapereihin. Yrittäjillä tämä osuus on sen sijaan 55 prosenttia. Ruotsalaisilla yrittäjillä osuus on 60 prosenttia.
  • Peräti 84 prosenttia nuorista yrittäjistä ilmoittaa, ettei heillä ole sijoittamiseen ylimääräistä rahaa. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yritys on elinkaaressaan vielä kasvun vaiheessa ja yrittäjä investoi enemmän varoja yritykseen.
  • Erityisen aktiivisia ovat Uudellamaalla asuvat yrittäjät. Heistä myös sijoittajia on 67 prosenttia.
  • Eläkkeen riittävyydestä on huolissaan 38 prosenttia yrittäjistä. Erityisen suuri osuus on yksinyrittäjillä, joista lähes puolet on huolissaan eläkkeen riittävyydestä. Yrittäjistä vajaat 30 prosenttia kertoo mitoittaneensa eläkemaksut siten, että ne riittävät eläkkeeseen. 27 prosenttia kertoo sijoittavansa, 24 prosentilla on erillinen eläke- tai sijoitusvakuutus ja pankkitilille säästää 22 prosenttia yrittäjistä.