45 prosenttia yrittäjistä kokee, että nykyinen verotus ei kasvata yrittäjiä kasvattamaan yrityksiään. Vain 21 prosenttia pitää verotusta kasvuun kannustavana. kertoo Yrittäjägallup.

Verotuksen kasvuun kannustamista kannattaa lisätä, jos halutaan lisätä Suomen talouskasvua ja työllisyyttä. Näin voi päätellä Kantar TNS:n tekemän Yrittäjägallupin perusteella.

– Kyselystä käy ilmi se, että yrittäjät kannattavat verojärjestelmän uudistamista, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen kertoo.

– Nykyinen listaamattomien yritysten voitonjaon malli on toiminut hyvin, mutta se ei kohtele tasapuolisesti eri toimialoilla toimivia yrityksiä, ja lisäksi malli on varsin mutkikas, Kuismanen jatkaa.

Yrittäjiltä kysyttiin, kannustaako nykyinen verotus yrittäjiä kasvattamaan yrityksiään. 45 prosenttia vastasi, että ei. Vain 21 prosenttia vastaajista kokee, että verotus kannustaa kasvuun. 34 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.

– On huolestuttava viesti, kun yrittäjät kokevat, ettei nykyinen voitonjaon verotus kannusta yrityksiä kasvattamaan toimintaansa. Yrittäjyyteen ja yritysten kasvuun kannustava verojärjestelmää on avain kansantalouden kasvulle, veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro Suomen Yrittäjistä sanoo.

Nykyinen listaamattomien yritysten voitonjaon veromalli jakaa yrittäjien mielipiteet: Viisi prosenttia pitää sitä erittäin ja 23 prosenttia melko hyvänä. Lähes saman verran vastaajista on tyytymätön malliin: kuusi prosenttia vastaajista pitää sitä erittäin huonona ja 18 prosenttia melko huonona.

20 000 euroa suosituin arvonlisäverollisen toiminnan alarajaksi

Kevään eduskuntavaaleissa keskusteltaneen siitä, pitääkö arvonlisäverollisen toiminnan rajaa nostaa nykyisestä 10 000 eurosta.

Pk-yrittäjien suosikki rajaksi on 20 000 euroa. Sitä kannattaa 25 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista.

Nykyisen 10 000 euron rajan kannalla on 19 prosenttia vastaajista. Saman kannatuksen saa 30 000 euron raja. 40 000 euroa kannattaa 12 prosenttia vastaajista ja sitä korkeampaa rajaa kymmenen prosenttia vastaajista. Viisi prosenttia oli sitä mieltä, että rajaa ei tarvita ollenkaan ja kahdeksan prosenttia ei osannut sanoa.

Suomen Yrittäjien hallitus ehdotti kaksi vuotta sitten, että raja nostettaisiin 20 000 euroon.

Alarajahuojennus säilytettävä, vaativat vastaajat

Suomen arvonlisäverojärjestelmässä on käytössä niin sanottu alarajahuojennus, kun liikevaihto on 10 000 – 30 000 euroa. Pienyrittäjä saa tällä liikevaihtovälillä osan maksamastaan verosta takaisin asteittain poistuvalla vähennyksellä. Näin huojennetaan verollisen toiminnan rajan ylittämisestä pienimmille yrityksille aiheutuvaa alv-verorasitusta.

Yrittäjägallupin vastaajat pitävät huojennusta hyvin tärkeänä: 71 prosenttia heistä säilyttäisi huojennuksen. Vain 12 prosenttia vastaajista poistaisi sen, ja 17 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.

Perusvähennys otettiin aikanaan arvonlisäverolakiin Suomen Yrittäjien ehdotuksesta. Yrittäjäjärjestön hallitus on vaatinut huojennusalueen nostamista 50 000 euroon, jos arvonlisäverollisen toiminnan alarajaa nostetaan.

Puolet vastaajista säilyttäisi alennetut arvonlisäverokannat

Arvonlisävero on Suomessa 24 prosenttia. Lisäksi on poikkeuksia – esimerkiksi ruualla 14 prosenttia, lääkkeillä kymmenen prosenttia ja viennillä nolla prosenttia.

Noin puolet (49 %) Yrittäjägallupin vastaajista säilyttäisi alennetut arvonlisäverokannat. 33 prosenttia taas luopuisi niistä ja siirtyisi yhteen yleiseen arvonlisäverokantaan. 17 prosenttia ei osannut sanoa.

Näin kysyttiin

Suomen Yrittäjien Kantar TNS -tutkimusyhtiöllä teettämään Yrittäjägallupiin vastasi 1009 yrittäjää, Suomen Yrittäjien jäsenien lisäksi Gallup Forum -yrittäjäpanelisteja sekä LeadDesk-yritystietokannasta poimittuja yrittäjiä.

Yhdistetty, eri lähteistä kerätty aineisto vastaa henkilöluokan ja toimialan perusteella varsin hyvin perusjoukkoaan ja näin tulokset voi yleistää edustamaan suomalaisia pk-yrityksiä.

Tiedot kerättiin joulukuun 2018 toisella ja kolmannella viikolla.

Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 % -yksikköä.