Ensi vuonna yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja on 12 816 euroa vuodessa. Ilmarinen kehottaakin yrittäjiä tarkistamaan työtulonsa ja pohtimaan sen nostamista yli työttömyysturvarajan. Muutos tulee tehdä joulukuun aikana.

Yrittäjän YEL-työtulo on yrittäjän eläkkeen ja muun sosiaaliturvan perusta. Vuonna 2019 yrittäjä on työssäoloehdon täyttyessä oikeutettu Kelan ja työttömyyskassojen tarjoamaan työttömyysturvaan, jos hänen YEL-työtulonsa on vähintään 12 816 euroa vuodessa.

– Osa niistä yrittäjistä, jotka vielä tänä vuonna ovat työttömyysturvan piirissä, ovat vaarassa tippuen ensi vuonna työttömyysturvan ulkopuolelle, arvioi vakuutusasiantuntija Mari Sorvali.

Vaaravyöhykkeessä ovat ne yrittäjät, jotka ovat pitäneet tänä vuonna työtulonsa 12 576 eurossa, mikä on ollut minimiraja työttömyysturvan saamiselle vuonna 2018. 12 576 euron työtulo nousee palkkakertoimen muutoksen myötä ensi vuonna 12 811 euroon, mikä jää viisi euroa alle työttömyysturvarajan.

Ilmarinen kehottaakin yrittäjiä tarkistamaan YEL-työtulonsa ja pohtimaan sen nostamista vähintään 12 816 euroon. Muutos tulee tehdä joulukuun aikana.

– Yrittäjä voi muuttaa työtuloaan olemalla yhteyksissä eläkeyhtiöönsä. Ilmarisessa muutoksen voit tehdä helposti verkkopalvelussa, sanoo Sorvali

Työtulo kannattaa pitää ajan tasalla

Sorvali muistuttaa, että yrittäjän kannattaa yleisemminkin pohtia, vastaako tämän hetkinen työtulo ylipäätään yrittäjän työpanoksen arvoa.

– Työtulo kannattaa pitää ajan tasalla, jotta yrittäjä pääsee aikanaan nauttimaan ansaitusta eläkkeestä ja sosiaaliturvasta oikealla tasolla. Vastuu työtulon riittävästä tasosta on yrittäjällä itsellään. Päätoimiselle yrittäjälle suosittelemme, että asetat työtulosi vähintään 20 000–30 000 euroon, Sorvali sanoo.

Työtulon vaikutusta yrittäjän eläkkeeseen ja sosiaaliturvaan voi arvioida Ilmarisen verkkopalvelun laskurilla.

Kaiken kaikkiaan Ilmarisen 70 000 yrittäjäasiakkaista noin kolmanneksella työtulo on alle 12 816 euroa vuodessa. Ilmarisen verkkopalvelussa yrittäjä voi nähdä kirjautuneena vuodelle 2019 vahvistetun työtulonsa 1.1.2019 alkaen.

Lisätiedot:

Lue lisää yrittäjän työtulosta

Arvioi työtulon vaikutus eläkkeeseen ja sosiaaliturvaan