Suomen lainamarkkina kohtaa näillä näkymin syyskuun alussa merkittävän muutoksen, sillä kulutusluottoihin kaavaillaan uusia säädöksiä. Korkokatto koskee tällä hetkellä vain alle 2000 euron kulutusluottoja, joissa saa korko olla tällä hetkellä maksimissaan 50 prosenttia.

Nykyisen lakiehdotuksen pohjalta (https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_230+2018.aspx) korkokatto laajenisi koskettamaan kaikkia kulutusluottoja. Tämä muutos johtaisi siihen, että vakuudettomien lainojen korko voisi olla korkeintaan 20 prosenttia ja lainanhoitokuluihin asetettaisiin niin ikään vuotuisia rajoituksia.

Eduskunnan mukaan muutoksen tarkoituksena on hillitä suomalaisten kalliiden kulutusluottojen aiheuttamaa velkaantumista sekä ennaltaehkäistä näitä ongelmia tulevaisuudessa. Ylivelkaantuminen on tällä hetkellä vakava ongelma, joka on noussut jopa yhteiskunnalliseksi haasteeksi. Syy tähän on se, että suomalaisten menot ovat suuremmat kuin tulot.

Mitä muutos tarkoittaa käytännössä?

Lakimuutos merkkaa siis sitä, että vakuudettomien lainojen markkina menee uusiksi. Eduskunta arvelee, että tämän muutoksen seurauksena osa suomalaisista voi jäädä kokonaan ilman luottoa, mikäli heillä ei ole jatkossa tarpeeksi maksukykyä saada uutta velkaa.

Lainamarkkinoilla nähdään syksyllä mahdollisesti myös toimijoiden keskuudessa muutoksia, mikäli jotkut toimijat näkevät uuden korkotason olevan liian matala heidän riskitasoonsa nähden, minkä seurauksena he päättävät laittaa pillit pussiin. Osa toimijoista taas saattaa muokata toimintaansa siten, että heillä on täydet edellytykset. Esimerkiksi Zmarta laina (https://www.zmarta.fi/lainaa-rahaa) tulee jatkamaan jatkossakin muutoksista huolimatta.

Vastuullinen luotonanto pitää kuluttajasta huolta

Moni on miettinyt, että mitä vastuullinen lainan myöntäminen tarkoittaa? Sen tarkoituksena on pitää siis kuluttajista huolta siten, että jokaisen lainanhakijan taloudellista tilannetta tutkitaan hänen ilmoittamiensa tietojen perusteella. Hakijalle myönnetään siis lainaa sen verran kuin hänen maksukykynsä katsotaan riittävän – eikä yhtään sen enempää.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakijalle myönnetään ainoastaan sen verran lainaa kuin hän pystyy maksamaan muiden pakollisten kuukausittaisten menojensa ohessa. Hakijaa ei siis päästetä siihen pisteeseen, ettei hänellä olisi resursseja selviytyä lainansa lyhentämisestä. Tämä onkin erittäin hyvä asia meidän suomalaisten sekä yhteiskuntamme kannalta etenkin pitkällä tähtäimellä!