Tekoälyn hyödyntäminen ja datalähtöinen viestintä sekä liiketoiminnan kehittäminen ovat kasvavia trendejä. Siitä huolimatta uusien teknologioiden tuntemus on vielä alhaista, kertoo Mynewsdeskin uusi selvitys.

Mynewsdeskin uusi e-kirja The Data-Driven Mindset selvittää, kuinka viestijät, markkinoijat ja yritysjohtajat hyödyntävät dataa sekä strategisessa että operatiivisessa päätöksenteossa. E-kirja on toteutettu yhteistyössä Mentionin kanssa ja voit ladata sen kokonaisuudessaan täältä.

Selvitys kertoo, että vain 17% prosenttia vastaajista ymmärtää tekoälyn hyödyntämistä tarpeeksi hyvin osatakseen selittää jollekulle toiselle, kuinka tekoäly toimii tai miten sitä käytetään.

“Tekoälyn ennustetaan mullistavan PR- ja viestintäalan samalla tavalla kuin internet aikanaan teki, mutta harva tietävää oikeastaan kuinka. Tekoäly mahdollistaa suurien datamäärien prosessoimisen reaaliajassa”, sanoo Mynewsdeskin CMO Jonathan Bean.

“Viestinnältä vaaditaan koko ajan enemmän. Ihmiset haluavat arvopohjaisia tavaramerkkejä, jotka kantavat yhteiskuntavastuuta, mutta pystyvät samanaikaisesti tarjoamaan personoidun asiakaskokemuksen. Se on yhtälö, joka on usein vaikea ratkaista pelkästään inhimillisillä resursseilla”, Jonathan jatkaa.

Harvat yritykset perustavat päätöksensä dataan

Datalähtöinen päätöksenteko vaatii yhdistelmän oikean teknologiaa, osaamista ja innovaatiota tukevaa yrityskulttuuria. Mynewsdeskin selvityksen tulokset paljastavat, että vain noin viidesosa yrityksistä tekee säännönmukaisesti dataan perustuvia päätöksiä. Lisäksi puolet vastaajista kertoo, että heidän organisaationsa yrityskulttuuri ei tue dataan perustuvia prosesseja.

Datalähtöiselle työskentelylle löytyy myös muita haasteita. Yli puolet PR- ja viestintätehtävissä työskentelevistä kokee, että heillä ei ole aikaa hyödyntää dataa päätöksenteossa.

Datan kerääminen sitä vastoin ei ole yrityksille ongelma. Haaste on pikemminkin, että työntekijät eivät tiedä, miten hyödyntää saatavilla olevaa dataa. Vain 18% kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että heillä on tarvittavat taidot saada datasta irti hyödyllisiä tuloksia.  

Selvityksen muita mielenkiintoisia tuloksia:

  • 21% kyselyyn vastanneista PR- ja viestintätehtävissä toimivista henkilöistä ilmoittaa mittaavansa aktiivisesti työnsä tuloksia ja reagoivansa keräämäänsä informaatioon. Samassa ammattiryhmässä 49% vastaajista kertoo aktiivisen mittaamisen sijaan seuraavansa tuloksia passiivisesti ja tekevänsä harvoin muutoksia kampanjoihin tai muuhun viestintään tulosten perusteella.
  • 39% kyselyyn vastanneista johtotasolla työskentelevistä henkilöistä ilmoittaa, että heidän yrityksellään on markkinointi- ja viestintästrategia, mutta sitä ei ole dokumentoitu.
  • 29% vastaajista kertoo, että heidän strategiansa ei sisällä mitattavissa olevia KPI-mittareita.
  • 20% vastaajista ei koskaan perusta päätöksiään dataan. 

Näin selvitys toteutettiin: Mantis Research toteutti kyselyn vuonna 2018 Mynewsdeskin ja Mentionin toimeksiannosta. Vastaukset kerättiin loka-marraskuussa ja kyselyyn vastasi yhteensä 1050 henkilöä. 41% kertoi työskentelevänsä PR- tai viestintäalan tehtävissä, 39% markkinoinnin parissa ja 19% joko johtotason tehtävissä tai olevansa yrityksen omistaja. Suurin osa vastaajista työskentelee Ruotsissa (54%), loput vastaajista jakaantuivat eri Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin.