Merkityksen kokemus on tämän hetken keskeisin työelämäteema. Sillä on ratkaiseva vaikutus sekä organisaation menestykseen että henkilöstön hyvinvointiin. Johda merkitystä on ensimmäinen tätä teemaa käsittelevä suomalainen teos.

Tapio Aaltosen, Pirjo Ahosen ja Jaakko Sahimaan kirja Johda merkitystä tarjoaa laajan spektrin merkityksellisyyden johtamisen taustoja ja toteutustapoja yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasolla – globaalia tasoa unohtamatta. Hyvällä syyllä voi sanoa, että Johda merkitystä on merkityksen johtamisen käsikirja.

”Työn merkityksellisyys on noussut raketin lailla pinnalle työelämäkeskustelussa viime aikoina”, teoksen kirjoittajat toteavat.

”Keskustelua käydään kaikkialla maailmassa. Kyseessä on teema, josta tämän päivän johtajien lisäksi tulevaisuuden johtajien pitäisi olla tietoisia”, kirjailijat painottavat.

Merkityksellisyyden luojat ovat tulevaisuuden menestyjiä

Vaikka merkityksellisyyden kokeminen ja johtaminen ovat tärkeitä asioita jo nyt, tulee niiden tärkeys korostumaan tulevaisuudessa.

”Uskomme, että tulevaisuuden työelämässä johtajan on entistä tärkeämpää pystyä johtamaan työn merkitystä”, tekijät toteavat.

”Uuden asian johtaminen ei kuitenkaan synny tyhjästä. Siksi olemme kirjaamme sisällyttäneet runsaasti käytännöllisiä tehtäviä, joita lukija voi soveltaa omaan tilanteeseensa”, kirjailijat valottavat.

”Kirjamme toimii siis käytännön oppaana johtajille, esimiehille ja päättäjille”, Tapio Aaltonen sanoo.

Abstraktista käytännöllisyyteen

”Merkityksen ja merkityksellisyyden johtaminen voi aluksi tuntua käsitteenä hankalalta”, toteaa Pirjo Ahonen.

”Kirjamme on kuitenkin nimenomaan käytännön opas, jonka tarkoitus on auttaa lukijaansa helposti sisäistämään merkityksellisyyden kokemiseen liittyvien perusasioiden tärkeys ja niiden menestyksekäs johtaminen työelämässä”, Ahonen jatkaa.

”Haluamme kirjamme avulla tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää. Toivottavasti saamme myös Sinut innostumaan tämän merkityksellisen missiomme edistämisestä”, päättää Jaakko Sahimaa.

Kirjan esipuheen on kirjoittanut filosofi Frank Martela.

Tapio Aaltonen on teologi, johtamisen kehittäjä ja Boardman-partneri, joka on kirjoittanut noin 20 teosta ja jolla on työuran mittainen kokemus esimiestyöstä ja johtamisesta.

Pirjo Ahonen on sosiaalipsykologi, työnohjaaja ja esimiestyön kehittäjä, jolla on vuosikymmenten kokemus yritysvalmentamisesta ja johtajien kouluttamisesta.

Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi ja Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtaja, joka on vihkiytynyt edistämään työn merkityksellisyys -teemaa.

Johda merkitystä

Ilmestynyt 17.2.2020

ISBN 978-952-14-3904-9

ISBN 978-952-14-3905-6 (sähkökirja)

350 s., 62 €