Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin on merkitty uusia yrityksiä yhteensä 18 747 tämän vuoden alusta lähtien. Määrä on hieman yli tuhat yritystä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, jolloin rekisteröitiin 17 716 uutta yritystä.

Kanta-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa ja Pohjanmaalla uusien yritysten määrät ovat hieman laskeneet. Muissa maakunnissa määrät ovat hieman nousseet.

Kaupparekisterissä on yhteensä yli 600 000 yritystä.

Taulukko: Kaupparekisteriin merkityt uudet yritykset maakunnittain

Maakunta 1.1.-30.6.2017 1.1.-30.6.2018
Ahvenanmaa 144 149
Etelä-Karjala 289 320
Etelä-Pohjanmaa 537 566
Etelä-Savo 344 388
Kainuu 151 156
Kanta-Häme 469 438
Keski-Pohjanmaa 176 152
Keski-Suomi 825 840
Kymenlaakso 413 398
Lappi 493 527
Pirkanmaa 1642 1698
Pohjanmaa 579 532
Pohjois-Karjala 397 389
Pohjois-Pohjanmaa 1082 1261
Pohjois-Savo 599 695
Päijät-Häme 480 621
Satakunta 647 638
Uusimaa 6920 7289
Varsinais-Suomi 1529 1690

PRH julkaisee kaupparekisteristä eri tilastoja, kuten yritysten lukumäärät yritysmuodoittain sekä rekisteröidyt uudet yritykset yritysmuodoittain. Siirry tilastoja esitteleville sivuille prh.fi-verkkosivustolla:  https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm.html

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä, johon merkitään yrityksiä koskevat tiedot.Yritysten lisäksi kaupparekisterissä ovat myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot.

Pääsääntöisesti kaikkien yritysten on ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Yritysten on myös ilmoitettava kaupparekisteritietojensa muutokset, ja useimpien yritysten on toimitettava tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin.