Ethica julkaisi tänään erityisesti yrityksille suunnatun ilmaisoppaan kiertotaloudesta. Suomen tavoitteena on nousta kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Resurssien rajallisuuden ja ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi muutos kiertotalouteen on välttämätön, ja tästä seuraa muutoksia yritysten toimintaympäristöön. Oppaassa on avattu selkokielellä ja erityisesti yrityksien näkökulmasta kiertotalouden perusteet ja mahdollisuudet. Suurimman kilpailuedun saavat ne, jotka lähtevät muutokseen mukaan nopeasti.

Opas on ladattavissa osoitteessa: http://ethica.fi/opas/.

Kiertotalousopas on tiivis tietopaketti ja johdanto siihen, mitä kiertotalous on. Siitä löytyy käytännön esimerkkejä siitä, miten planeettamme rajoja kunnioittava kiertotalous saadaan valjastettua yrityksen taloudelliseksi hyödyksi. Kiertotalous ei ole erillinen talous vaan kokonaisvaltainen muutos nykyiseen toimintaamme. Tällä hetkellä toimintamme perustuu pitkälti ota-valmista-käytä-heitä pois -logiikkaan. Kiertotaloudessa resurssit, materiaalit ja raaka-aineet säilytetään. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa hyödykkeet siten, että ne pysyvät käytössä mahdollisimman pitkään eikä jätettä muodostu. Kierrätyksen, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, ideana puolestaan on hyödyntää jätemateriaalia.

Muutos kohti kiertotaloutta vaatii kaiken toiminnan muokkaamista aina tuotteiden suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. Opas sisältää pääperiaatteet kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta ja designista. Kiertotalouden liiketoimintamallit lisäävät tuotteiden ja tavaroiden käyttöastetta ja elinikää, ja mahdollistavat pidemmän asiakassuhteen sekä jatkuvamman kassavirran tuotteiden elinkaaren eri vaiheista.

Ethica on Suomen ainoa täysin kiertotalouteen keskittyvä konsulttitoimisto. Ethica on työskennellyt kiertotalouden kehittämishankkeiden parissa jo viiden vuoden ajan sekä Suomessa että ulkomailla. Kevään 2018 aikana Ethica on kouluttanut yrityksiä kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun kotimaan lisäksi mm. Virossa, Ruotsissa ja Saksassa. Suomessa Ethicalla on asiakkaina kaupunkeja ja monien toimialojen erikokoisia yrityksiä. Ethican auttaa yrityksiä löytämään uusia mahdollisuuksia kiertotalouden avulla. Kaupunkeja ja kuntia autetaan puolestaan siirtymään kestävämpään, kiertotalouden mukaiseen tulevaisuuteen mm. aluesuunnittelun kautta.