Verkkokauppa muuttaa ostostottumuksiamme – mutta se vaikuttaa myös logistiikkaan, kaupunkisuunnitteluun ja kiinteistöihin. Vaikutus vain tehostuu, kun verkkokaupan määrä kasvaa.

Verkkokaupan liikevaihto kasvaa 10–15 prosenttia vuosittain, mikä aiheuttaa jatkuvaa rakenteellista muutosta vähittäiskaupan toimitusketjuissa. Ostosten teko on muuttunut ajan ja paikan suhteen melko ennustettavasta toiminnasta paljon monimutkaisemmaksi kokonaisuudeksi, joka asettaa uusia haasteita kaupunkisuunnittelijoille, vähittäiskauppiaille ja logistiikkayrityksille. Näitä haasteita ovat muun muassa tuotteiden toimittaminen yksittäisille kuluttajille kauppojen varastojen täydentämisen sijaan, palautusten käsittely ja erilaisten toimitustapojen tarjoaminen.

”Verkkokauppa helpottaa ostosten tekoa ja mahdollistaa uudenlaista ostoskäyttäytymistä. Uutena tapana on esimerkiksi useiden eri kokojen ja mallien tilaaminen ja niiden tuotteiden palauttaminen, jotka eivät sovi tai miellytä. Tämä johtaa siihen, että sovituskoppi siirtyy kaupasta kotiin”, kertoo Robert Sommar, Swecon kuljetus- ja logistiikka-asiantuntija. Robert on yksi Swecon verkkokaupan vaikutuksia tutkineen Signed, Sealed, Delivered – Analysing the Impact of E-commerce on Urban Areas -raportin kirjoittajista.

Lisääntyvän verkkokaupan kokonaisvaikutusta ei vielä tunneta, mutta siihen liittyvien ratkaisujen tehottomuus tulee lisäämään tarpeettoman liikenteen ja saasteen määrää. Kaupallisia tiloja tullaan todennäköisesti hyödyntämään uudella tavalla, ja perinteiset kaupat saatetaan korvata esittelytiloilla.

Varastojen, terminaalien ja noutopaikkojen nykyinen rakenne ja toiminta sekä asuinkerrostalojen ja yksittäisten kotien logistiset toiminnot voivat muuttua merkittävästi sopeutuakseen verkkokaupan muutokseen.

”Nykyisten ratkaisujen tehottomuus korostaa tarvetta innovatiiviselle ajattelulle, jotta pystymme tunnistamaan tehokkaita ratkaisuja jakeluperiaatteiden ja strategisten toimitusketjujen suunnittelussa. Nämä ratkaisut on sitten integroitava onnistuneesti kaupunkirakenteeseen”, sanoo Robert Sommar.

Taustaa

Urban Insight keskittyy kaupunkikehityksen eri osa-alueisiin kansalaisten näkökulmasta. Sen perustan luovat Swecon asiantuntijoiden laatimat asiantuntijaraportit vuosittain vaihtuvasta teemasta. Vuoden 2018 teemana on Urban Move, joka käsittelee liikkuvuutta ja liikenteen kestävää kehitystä Euroopassa.

Nyt julkaistu raportti on saatavissa osoitteesta:

https://www.swecourbaninsight.com/urban-move/signed_sealed_delivered

Lisätietoa Urban Insight -hankkeesta osoitteessa http://www.swecourbaninsight.com