Ulkomaiset yritykset pitävät Suomea houkuttelevana liiketoiminnalle, ilmenee Business Finlandin ja Amcham Finlandin teettämästä kyselystä. Barometrin mukaan ulkomaiset yritykset pitävät parhaimpina tekijöinä Suomessa yhteiskunnan vakautta ja toimivuutta, henkilöstön osaamisen tasoa sekä työntekijöiden oma-aloitteisuutta.

”Tulokset vahvistavat käsitystämme Suomen vahvuuksista, joilla pyrimme saamaan yrityksiä investoimaan Suomeen”, sanoo Business Finlandin Invest in Finland -yksikön johtaja Antti Aumo.

Kyselyssä ilmeni, että ulkomaisten yritysten arvio Suomesta oli hieman kotimaisia yrityksiä myönteisempi. Keskimäärin ulkomaiset yritykset antoivat Suomelle liiketoimintaympäristönä kouluarvosanan 7,3, kun taas kotimaisille yhtiöillä keskiarvo oli 7,0.

”Ulkomaiset yritykset arvostavat Suomea. Yleisten uskomusten vastaisesti verot eivät tunnu ongelmalta verrattuna siihen arvoon, jonka ulkomaiset yritykset saavat Suomen vakaudesta, turvallisuudesta ja infrastruktuurista”, kommentoi Amchamin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson.

Yritysten lähivuosien näkymät vaikuttavat kyselyn perusteella valoisilta. Noin puolet yrityksistä aikoo kasvattaa henkilöstömääräänsä Suomessa. Lisää työntekijöitä palkkaavat niin ulkomaiset yritykset, kansainvälistä liiketoimintaa tekevät suomalaiset yritykset kuin ainoastaan Suomessa toimivat kotimaiset yhtiötkin.

Ulkomaiset yritykset rekrytoivat erityisesti korkeakoulutettuja haastaviin asiantuntijatehtäviin. Esimerkiksi noin kolmasosa ulkomaisista yrityksistä on palkkaamassa henkilöstöä tuotekehitykseen.

”On hieno asia, että ulkomaiset yritykset osoittavat sitoutumistaan Suomeen”, Aumo sanoo.

Ankara verotus ja jäykät työmarkkinat heikkouksina

Ulkomaiset yritykset listasivat Suomen heikkouksiksi palkkojen joustamattomuuden, korkeat työvoimakustannukset sekä henkilöverotuksen.

”On ilmeistä, että ulkomaiset yritykset havaitsevat samat kehityskohteet, joista Suomessa on puhuttu jo pitkään”, Aumo sanoo.

Pasternak-Jackson toivoo, että lainsäätäjät huomioivat yritysten toiveen joustavammista työmarkkinoista. Kyselyn mukaan Suomi kilpailee ulkomaisten yritysten investoinneista globaalisti, ei pelkästään naapurimaiden kanssa.

”Ulkomaiset yritykset työllistävät kasvavassa määrin suomalaisia, joten heidän näkökulmansa ymmärtäminen on elintärkeää. Ulkomaiset yritykset tarjoavat pääomaa, kansainvälisiä verkostoja, osaamista ja innovaatioita”, täydentää Pasternak-Jackson.

Suomi voi erottautua koulutettujen työntekijöiden osaamisella

Vattenfallin toimitusjohtaja Elina Kivioja huomauttaa, että Suomeen tarvitaan yhä enemmän ulkomaisten yritysten investointeja, jotta talous säilyy elinvoimaisena.

”On tärkeää tehdä Suomi tunnetuksi Sveitsin tai Singaporen kaltaisena ympäristönä, jossa on runsaasti erittäin taitavia ja korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Kaikkien korkeasti koulutettujen työntekijöiden ei tarvitse olla Suomen kansalaisia. Esimerkiksi Sveitsissä on paljon ulkomaisia työntekijöitä”, Kivioja kuvailee.

Kantar TNS toteutti kyselyn toukokuussa ja tulokset analysoi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Tavoitteena oli selvittää uusia tietoja Suomesta yritysten sijaintipaikkana. Kyselyyn osallistui yhteensä 344 vastaajaa, joista 136 edusti ulkomaista yritystä. Vastaajista lähes 80 prosenttia oli joko yrityksen omistajia tai johtoryhmän jäseniä.