Työttömyysaste on laskenut sekä työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana eniten Turussa ja Lahdessa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut Lahdessa 1 233 henkilöllä kahden vuoden aikana. Vähennystä on ollut kaikissa ikäryhmissä vuosien 2017-2019 aikana.

Ulkomaalaisten työttömyysaste on vastaavasti yhä Lahdessa korkein ja nuorisotyöttömyysaste toiseksi korkein suurista kaupungeista.

Lahden työttömyysaste oli vuoden 2019 joulukuun lopussa 13,6 %, 0,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeino ministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli joulukuussa 9,8 %, vain 0,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten.

Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa joulukuussa 7 640, 470 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 140 henkilöä, 45 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 2 071, 449 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa joulukuun lopussa 945, 11 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt Lahdessa vuosien 2017-2019 aikana 1 233 henkilöllä. Eniten on vähentynyt 50-vuotta täyttäneiden pitkäaikaistyöttömien määrä ja eläköityminen selittää osaltaan pitkien työttömyysjaksojen vähenemistä, mutta laskeva trendi on nähtävissä myös nuoremmissa ikäluokissa

SUURIMPIEN KAUPUNKIEN työttömyysaste oli vuoden 2019 JOULUkuun lopussa korkein Joensuussa (14,2 %), Lahdessa (13,6 %) ja Porissa (13,2 %), matalin Espoossa, 7,7 %.

Vuoden aikana (joulukuu 2018 – 2019) työttömyysaste on laskenut eniten Turussa ja Lahdessa (-0,7 pros. yksikköä). Porissa työttömyysaste oli joulukuussa 0,8 prosenttiyksikköä ja Tampereella 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana (joulukuu 2018 – 2019) selvästi eniten Turussa (-552 henk.) ja Lahdessa (-470 henk.). Tampereella työttömien määrä kasvoi 669 henkilöllä ja Vantaalle 322 henkilöllä vuoden aikana.Nuorisotyöttömien määrä on vähentynyt eniten Oulussa, 107 henkilöllä, Lahdessa laskua oli 45 henkilöä vuoden aikana. Tampereella ja Jyväskylässä alle 25 vuotiaita työttömien määrä kasvoi eniten vuoden aikana.

Ulkomaalaisten työttömyysaste oli joulukuun lopussa 2019 koko maassa 22,0 %. Suurista kaupungeista matalin ulkomaisten työttömyysaste oli pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa (17,5 – 20,5 %), korkein Lahdessa (36,4 %) ja Jyväskylässä (35,7 %). Eniten ulkomaalaisten työttömyysaste on kasvanut vuoden aikana Kuopiossa (+2,6 pros.yks.), vähennystä oli eniten Joensuussa, – 9,5 prosenttiyksikköä.

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli joulukuun lopussa 2019 koko maassa 12,4 %. Suurista kaupungeista matalin ulkomaisten työttömyysaste oli Helsingissä ja Espoossa (6,6-6,7 %) korkein Kouvolassa (19,7 %) ja Lahdessa (18,5 %).

Vuoden 2019 joulukuun lopussa Lahdessa oli työttömänä 7 640 henkilöä, 470 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 1 361 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 joulukuuhun verrattuna työttömiä oli 718 henkilöä (-9 %) vähemmän.

Vuoden 2019 joulukuussa Lahdessa oli 1 140 nuorisotyötöntä, 45 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 105 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 joulukuuhun verrattuna alle 25- vuotiaita työttömiä oli 45 henkilöä (4 %) enemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Lahdessa vuoden 2019 joulukuun lopussa 2 071, 449 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja
1 233 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuoden 2012 joulukuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömiä oli 238 henkilöä (-11 %) vähemmän.