Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi taloushallintoalan toimialaraportin keskiviikkona 16.10.2019.

Taloushallintoala on tasaisesti kasvava ja polarisoituva ala

Raportin mukaan Taloushallintoala on tasaisen kasvun ala, jonka näkymät ovat hyvät ja suhteellisen vakaat.

Taloushallintoala on myös polarisoitumassa. Suuret valtakunnallisesti toimivat tilitoimistoketjut laajentuvat aktiivisesti ostamalla pääasiassa pieniä ja keskisuuria tilitoimis­toja. Lisäksi ne hankkivat omistukseensa taloushallintoalaa tukevia asiantuntijayrityksiä. Alalla toimii myös hyvin pieniä tilitoimistoja, joiden valttina on henkilökohtainen palvelu ja paikallistuntemus.

Toimialan suuret yritykset tehostavat toimintaansa ottamalla käyttöön erilaisia sähköisiä palveluja ja keskittämällä toimintojaan. Pienyritykset vastaavat kilpailuun tarjoamalla kokonaisvaltaisia ja henkilökohtaisia palveluita. Investoinnit sähköisiin palveluihin ovat pienyrityksille kuitenkin kalliita, minkä lisäksi pienyrittäjät ovat ikääntymässä. Taloushallintoalalla onkin nyt otollinen aika laajentua yrityskauppojen kautta.

Digitalisoituminen ja automaatio muuttavat alan työtehtäviä

Perinteisten palveluiden lisäksi taloushallintoalan yritykset tarjoavat yhä enemmän erilaista taloushallintoalan konsultointia asiakkailleen. Osa tilitoimistoista onkin muuttanut liiketoimintansa suuntaa peruskirjanpi­dosta ja toimii yhä enemmän yrityksen taloudellisen neuvonantajan roolissa. Uuden ajan taloushallinnon ammattilainen on ennen kaikkea palveluammattilainen.

Taloushallintoliitto jakaa näkemykset alan kehityksestä

Taloushallintoliiton näkemykset alan kehityksestä ovat yhteneväiset raportin kanssa. Ala on kasvanut tasaisesti vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2018 kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden liikevaihto kasvoi yhteensä 6,5 %.

Polarisoitumisesta huolimatta haluamme muistuttaa, että kaikenkokoisille toimijoille on alalla tilaa ja tilausta. Asiakkaan tarpeet määrittelevät sen, minkälainen ja minkä kokoinen tilitoimisto tarjoaa asiakkaalle parasta palvelua.

Lähde: MyNewsDesk


Tutustu myös omalogon palveluihin heidän omilla verkkosivuillaan!