Tutkimus: Suomalaiset eivät luota kansanedustajiin rahapeliasioissa

Suomalaiset eivät luota kansanedustajien motiiveihin rahapelejä koskevissa asioissa, selviää nettisivuston toimeksiannosta Bilendi Oy:ltä tilatusta tutkimuksesta.

”Suomalaiset kansanedustajat haluavat sellaista rahapelipolitiikkaa, joka hyödyttää ensisijaisesti heitä itseään.” Peräti 57,3 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista on osittain tai täysin samaa mieltä edellä olevan väitteen kanssa. Täysin samaa mieltä on 31,8 prosenttia.

Vain 9,9 prosenttia on osittain tai täysin eri mieltä väitteen kanssa. Täysin eri mieltä on 3,3 prosenttia. Muut eivät osaa sanoa mielipidettään tai suhtautuvat aiheeseen neutraalisti.

Asia selviää rahapelien tietosivuston Kasino Curtin toimeksiannosta tehdystä kyselytutkimuksesta. Haastattelut toteutettiin Bilendi Oy:n valtakunnallisesti edustavassa M3 Panel – kuluttajapaneelissa 21. elokuuta – 23. elokuuta 2019. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 000 täysi-ikäistä suomalaista, ja otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Kasino Curt julkaisi nettisivuillaan tutkimuksen tulokset, joista näkyy, että erityisen vähän luottoa rahapeliasioissa kansanedustajiin löytyy 55-64-vuotiaissa. Heistä peräti 66,4 prosenttia on väitteen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä. Eniten luottoa löytyy 18-24-vuotiaista, joista 14,8 prosenttia on täysin tai osittain eri mieltä väitteen kanssa.

– Tutkimuksen mukaan suomalaisten kanta Veikkauksen monopoliasemaan on tiukentunut viime aikoina. Myös rahapelikoneiden poistaminen arkisista ympäristöistä saa enemmän kannatusta kaikissa ikäryhmissä, sanoo Bilendi Oy:n Senior Client Service Manager Janne Juntunen.

Alla on tutkimuksen väitteet ja niihin annetut vastaukset. Vastauksista on poistettu ne, jotka eivät ole samaa eikä eri mieltä sekä ne, jotka eivät osanneet sanoa, mitä asiasta ajattelevat:

1. Suomen EU:lle antama perustelu rahapelimonopolin tarpeellisuudesta pelihaittojen ehkäisyssä on totuudenmukainen. Täysin tai osittain eri mieltä 33,3 %; täysin tai osittain samaa mieltä 32,6 %.

2. Suomen pitäisi murtaa rahapelimonopolinsa ja siirtyä lisenssijärjestelmään. Täysin tai osittain eri mieltä 28,3 %; täysin tai osittain samaa mieltä 40,1 %.

3. Uskon, että Suomi purkaa rahapelimonopolinsa seuraavan kymmenen vuoden aikana. 21,4 % täysin tai osittain eri mieltä; 45,3 % täysin tai osittain samaa mieltä.

4. Kun monopolin oikeutuksena on pelihaittojen vähentäminen, on sallittavaa, että rahapelejä voi tästä huolimatta markkinoida. 39,6 % täysin tai osittain eri mieltä; 28,8 % täysin tai osittain samaa mieltä.

5. Veikkaus Oy tekee tarpeeksi työtä rahapelihaittojen kitkemiseksi. 44,4 % täysin tai osittain eri mieltä; 26,6 % täysin tai osittain samaa mieltä.

6. Rahapelikoneet pitäisi poistaa arkisista ympäristöistä, kuten ruokakaupoista, kioskeista, ravintoloista ja huoltoasemilta. 28,8 % täysin tai osittain eri mieltä; 54,8 % prosenttia täysin tai osittain samaa mieltä.

7. Suomalaiset kansanedustajat haluavat sellaista rahapelipolitiikkaa, joka hyödyttää ensisijaisesti heitä itseään. 9,9 % täysin tai osittain eri mieltä; 57,3 % täysin tai osittain samaa mieltä.

Lähde: ePressi