Turun ammatti-instituutti vastaanottaa Nesteen lahjoittaman putkistomallin prosessi- ja tuotantotekniikan sekä sähkö- ja automaatioalan opetuksen käyttöön 22.5.2019 klo 9 Juhannuskukkulan koulutalossa (Kukkulakuja 3).

Putkistonmallilla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan, miten tuotevirtoja erotetaan ja ohjataan teollisuuslaitoksen putkistoissa. Vastaava putkistomalli on jalostamolla uusien operaattoreiden harjoituskäytössä.

Yhteistyön tavoitteena on, että opiskelijat oppivat jo koulussa prosessiteollisuuden käytännön perusteita, joita he pääsevät harjoittelemaan lisää työssäoppimisjaksolla tai kesäharjoittelussa.

– Me näemme Nesteellä tärkeänä tarjota työssäoppimispaikkoja ja kesätöitä alan opiskelijoille. Harjoittelut tarjoavat meille oivan mahdollisuuden tutustua potentiaaliseen tulevaan työntekijään ja samalla harjoittelija pääsee näkemään, mitä varsinainen operaattorin työ jalostamolla pitää sisällään, sanoo HR asiantuntija Lasse Poukka Nesteeltä.

Yritysyhteistyö osana uudistunutta ammatillista koulutusta

Uudistuneen ammatillisen koulutuksen myötä yritysyhteistyö on kasvattanut merkitystään osana opetusta. Nopea reagointi työelämän tarpeisiin sekä osaavan työvoiman kouluttaminen työpaikoille vaatii yhteistyötä koulutuksen järjestäjän ja työelämän välillä.

Turun ammatti-instituutti on tehnyt onnistunutta yhteistyötä Nesteen kanssa luoden modernin oppimisympäristön, joka palvelee molempien osapuolten tarpeita.

– Yhteistyön avulla pystymme vastaamaan tämän päivän osaamistarpeisiin ja opetusta annetaan todellista tuotantoympäristöä vastaavilla laitteilla. Näin yrityksellä on mahdollisuus palkata uusia työntekijöitä joiden perustaidot palvelevat heidän tarpeitaan, kertoo koulutuspäällikkö Pekka FrantsiTurun ammatti-instituutista.

Koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyö mahdollistaa opiskelijalle laadukkaan ja ajantasaisen oppimisympäristön.

– Yhtenä tulevana yhteistyömuotona on pohdittu myös, että Nesteen asiantuntija voisi ottaa opiskelijoiden näyttöjä vastaan oppilaitoksessa, jolloin arviointi olisi aitoon työelämään linkitetty, Pekka Frantsi jatkaa.

Uutta tekniikkaa ja laitteistoa

Vesiprosessi-oppimisympäristön putkistomalliin on pyritty mallintamaan niitä tietoja, taitoja sekä työtehtäviä, joita prosessiteollisuuden ammattilainen tarvitsee juuri nyt. Vesiprosessiin on asennettu ja käyttöönotettu oppimisympäristön historian ensimmäinen coriolis-voimaan perustuva virtausmittauslaitteisto.

Oppimisympäristöä on kehitetty myös älykkäiden säätöventtiilien osalta. Automaatiojärjestelmän päivityksessä on otettu huomioon tiedonsiirtoon liittyvä ja alati lisääntyvä väylätekniikoiden käyttö niin mittaus-, säätö- kuin ohjaussovelluksissa.


Katso myös ertuki.fi