Viimeisten vuosien aikana on toteutettu useita valtakunnallisia työllistämispilotteja, jotka ovat johtaneet erinomaisiin lopputuloksiin. Sipilän hallituksen aikana toteutettiin työllisyyden osalta kuntakokeilu, jossa kunnat saivat päävastuun työttömyyden hoidosta. Esimerkiksi Tampereella nähtiin, kuinka kaupunki voi toimia työllisyyden hoidon veturina, kilpailuttajana, ja kokeilla yksityisten palveluntarjoajien eri ratkaisuja osana työttömyyden hoitoa ja työllistämisen edistämistä. Näiden työllistymiskokeilujen taustalla on ollut vahvasti asiakaslähtöisyys ja yhteistyö: halu löytää monipuoliset työllistymispolut.

Pilotointi ja innovatiiviset palvelut ovat olleet työvoimapalveluiden tukijalat. Meidät alalla olevat toimijat on kannustettu luomaan konsortioita, alliansseja, rakentamaan yhteistyöverkostoja. Näkemyksemme mukaan tulevaisuudessa ei tarvita uusia hallintomalleja, vaan vahvempaa toimivaltaa ja mahdollisuuksia tehdä aidosti yhteistyötä. Julkinen sektori on toiminut tilaajana, ja palvelun tarjoajista on usein löytynyt niin yksityinen toimija, kolmas sektori kuin oppilaitostoimija toistensa palveluita täydentäen. Monipuolinen palveluiden tarjonta sekä palkkiolähtöinen maksujärjestelmä ovat tätä päivää. Usein näissä työllistämispiloteissa tänä päivänä maksetaan työllistämisestä, ei pelkästään työajasta. Tämä ohjaa toimintaa oikeaan suuntaan.

Toivomme, että tuleva hallitus jatkaisi samankaltaista palveluiden rakentamista ja kehittämistä. Työllisyyspalveluissa jokaiselle on mahdollista löytää oma selkeä ja yhteiskuntaan lisäarvoa tuottava roolinsa. Työllisyyden hoitoon tarvitaan julkisen sektorin lisäksi kolmas sektori, oppilaitostoimija ja yksityinen toimija. Monipuolisella toimijaverkostolla saadaan useammalle löydettyä se oma paikka työelämästä.

Juha Pesola, toimitusjohtaja, VMP Oyj
Heidi Alariesto, kehitysjohtaja, VMP Ura Oy