Kylttien ja banderollien merkitys digitalouden pyörteissä 2022

Sitä voisi helposti ajatella, että nykyiset digitaaliset mahdollisuudet ovat tehneet vanhat markkinointikeinot vanhentuneiksi, mutta onko näin? Tarkastellaan tarkemmin nykyaikaisen markkinoinnin keinoja muistaen myös kyltit ja banderollit digimarkkinoinnin ohessa. Yritystoiminnassa moni asia on vielä ihmisten välistä kommunikaatiota, ja ihmisten omaan huomiokykyyn perustuvaa päätäntää.…

Juttua yritysnäkyvyydestä – brändäyksestä

Brändäys on yrityksen, tuotteen tai palvelun tunnetuksi tekemistä ja vaikuttamista haluttuihin kohderyhmiin. Brändiin vaikuttavat kaikki yrityksen toiminnot markkinoinnista toimitilojen ulkonäköön. Yrityksen ja tuotteen tulee kohdata annettu mielikuva niin mainonnassa kuin tuotteen pakkauksessa ja esillepanossakin. Hyvää, kestävää ja tunnettua brändiä ei luoda hetkessä,…