Lohjan Seudun Osakesijoittajat ry ja Vihti-Karkkilan Osakesäästäjät ry järjestävät Hiiden Opiston kanssa sijoittamisen peruskurssin Lohjalla ja Nummelassa. Tämän lisäksi Vihti-Karkkilan Osakesäästäjät ry järjestää Karkkilan työväenopiston kanssa sijoittamisen peruskurssin Karkkilassa.

Suositut sijoitusillat jatkuvat jo viidettä vuotta. Osake- ja rahastosäästäminen ja sijoitustuotteiden verotus kiinnostavat edelleen kotitalouksia, yrittäjiä ja kansalaisia. Teemailloissa saa tietoa erilaisista sijoitusvaihtoehdoista, niiden tuotto-odotuksista ja riskeistä sekä sijoitustuotteiden verotuksesta.

– Kursseille ilmoittautuminen alkaa nyt torstaina ja Lohjalla meillä on viimeiset vuodet ollut todella hyvin väkeä. Parhaimmillaan ollessamme Kirjaston Järnefelt-salissa, olemme joutuneet jo rajoittamaan halukkaiden tulemista, koska kaikki eivät ole mahtuneet. Nyt kurssi pidetään Lohjan lukiolla, joten tilaa on enemmän, kertoo puheenjohtaja Harri Viinanen Lohjan Seudun Osakesijoittajat ry:stä.

Ilmoittautuminen alkaa: 10.8.2017 11:00:00 (Ilmoittautumisen alkamiseen 3 päivää)

Ilmoittaudu viimeistään: 1.9.2017 0:00:00

https://opistopalvelut.fi/hiidenopisto/course.php?l=fi&t=7903

Osakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen kiinnostaa yhä suurempaa joukkoa suomalaisia ja yli miljoona suomalaista on sijoittanut varojaan sijoitusrahastoihin ja pörssiyhtiöiden osakkeita omistaa lähes 800 000 yksityishenkilöä.

– Kursseilla tarjoaa tietoa aivan lähtien perustasosta, joten aloittelijat ovat myös tervetulleita kurssille. Kursseille käydään läpi myös markkinoiden nykytilannetta ja käydään läpi sijoittamista syvemmällekin, joten kyllä kursseilla on myös osallistujia sieltä kokeneimmastakin osakesijoittajaryhmästä, kertoo puheenjohtaja Tuomo Paaso Vihti-Karkkilan Osakesäästäjät ry:stä.

Hajauttaminen ajallisesti ja kohteellisesti

– Kurssien avulla on tarkoitus antaa lisäneuvoja, miten ja koska kannattaa lähteä säästämään. Nyrkkisääntöhän on, että eilen oli hyvä päivä aloittaa ja tänään on parempi päivä kuin huomenna. Kukaan ei voi tietää koska on paras hetki ostaa ja koska paras hetki myydä, mutta kurssilla pääsee kuuntelemaan ohjeita miten oma säästäminen voidaan hajauttaa sekä eri kohteisiin että ajallisesti ja näin riskit pienenevät, kertovat sekä Viinanen että Paaso yhteen ääneen.

Lohjalla kurssit alkavat 19.9., Vihdissä 20.9. ja Karkkilassa 27.9. ja kaikissa kurssit alkavat samalla teemalla eli ”Pörssiosakkeet: Miten vaurastua osakkeilla, osakkeiden valinta, sijoitustyylejä, osakeannit”. Kurssin vetää Lohjalla ja Vihdissä Harri Viinanen ja Karkkilassa Tuomo Paaso.

Toisella kurssilla aiheena ovat sijoitusrahastot, niiden tyypit ja sijoitusten hajautus. Tämän kurssin Lohjalla vetää Oskar Salin ja Vihdissä ja Karkkilassa Marianna Hartikainen.

Viimeinen ja kolmas kurssi käsittelee sijoittajan verotusta ja siihen liittyviä muutamia huomionarvoisi kohtia. Lohjalla kurssin vetää Kirsi Kaario ja Vihdissä ja Karkkilassa Riikka Vaajamo-Rezaji.

Kurssit ovat maksuttomia. Lisää sijoittamisen asiaa Ykkös-Lohjassa 23.8. ilmestyvässä lehdessä.

P/E-luku (price-to-earnings ratio) eli voittokerroin on sijoittajien ja analyytikoiden ylivoimaisesti eniten käyttämä tunnusluku osakkeiden arvonmäärittämiseen. P/E-luku suhteuttaa toisiinsa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen (EPS).

https://opistopalvelut.fi/hiidenopisto/course.php?l=fi&t=7903

sijoittaminenwww.jpg

Kuvassa Harri Viinanen ja Tuomo Paaso esittelemässä kurssivaihteluiden mahdollisuuksia ja sitä, että pitkällä aikajänteellä hinnat ovat aina nousseet.

Mikä on paljon puhuttu ja kuvassa esiintyvä PE-luku?

P/E-luku (engl. Price per Earnings) eli voittokerroin on tunnusluku, joka ilmaisee osakeyhtiön hinnan ja tuloksen suhdetta.

P/E-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi markkina-arvonsa verran tulosta, mikäli tulos pysyisi ennallaan. P/E-luku vaihtelee toimialoittain. Mitä kasvuhakuisemmasta yrityksestä tai toimialasta on kyse, sitä korkeamman arvon P/E-luku yleensä saa. Sijoittaja on valmis maksamaan kasvuodotuksista. Matalan kasvun yrityksissä ja toimialoilla P/E-luku saa yleensä keskimääräistä matalamman arvon. Suomalaisilla pörssiyhtiöillä keskimääräinen P/E-luku toteutuneilla tuloksilla ja vuoden lopun kursseilla laskettuna on ollut vuosina 2001-2010 keskimäärin 16. Tuloksen ollessa heikko P/E-luku nousee riippumatta yrityksen kasvuhakuisuudesta. Tuloksen ollessa negatiivinen P/E-lukua ei yleensä esitetä johtuen tulkintasyistä.

Huomioitavaa

P/E-lukuja lasketaan ja esitetään monilla tavoilla. Hinnalla tarkoitetaan yleensä yhtiön markkina-arvoa tai osakekurssia tarkasteluhetkellä. Tuloksena voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden tulosta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden tulosta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden tulosennustetta. Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä tulosta milloinkin käytetään sekä myös se, onko tulos oikaistu kertaluonteisista eristä. Kauppalehden / Balance Consultingin laskemissa pörssiyhtiöiden P/E-luvuissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden tulosta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.

Sijoittamisesta

Euroalueen talouden kasvunäkymät ovat hyvät, ja talouskasvu tukee yritysten tuloskehitystä. Inflaatiopaineet ovat toistaiseksi vähäiset eikä Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaan ole tulossa suuria muutoksia lähiaikoina. Sijoitusmarkkinoilla osakkeiden arvonkehitys on jatkuvat vahvana jo useiden vuosien ajan – luonnollisesti näin ei voi kestä ikuisesti ja notkahdus on tulossa jossain vaiheessa. Alhaisen inflaation vuoksi myös korot pystyvät alhaisina.

– Arvostuskertoimet osakemarkkinoilla ovat nousseet historiallisen korkealle tasolle. Sijoitusmarkkinoiden tuottojen odotetaan pysyvän kohtuullisen hyvinä, vaikkakin suurin nousu on tässä syklissä jo takanapäin, toteaa Viinanen.

Osakesijoittaminen on suosittua, sillä se tarjoaa parhaan tuottopotentiaalin. Viimeisten viiden vuoden aikana esimerkiksi Helsingin pörssin pörssiyhtiöiden kurssit ovat olleet huimassa nousussa. Jos normaalisti puhutaan pitkällä aikajänteellä 7-10% vuosittaisesta noususta, ovat viime vuodet olleet huomattavan rajumpia nousultaan.