Ensimmäisten tietojen mukaan uusiin Suomi.fi-valtuuksiin ei olisi sisältynyt mahdollisuutta rajata työntekijöiden pääsyä eri asiakkaiden tietoihin. Tämä olisi tarkoittanut sitä, että jokainen tilitoimistossa työskentelevä palkanlaskija olisi päässyt Tulorekisterissä näkemään kaikkien tilitoimiston palkka-asiakkaiden työntekijöiden tiedot. Kirjanpitäjät puolestaan olisivat päässeet käsiksi toimiston kaikkien asiakkaiden tietoihin OmaVero-palvelussa.

Tämä puute koettiin erittäin ongelmalliseksi muun muassa tietosuojan sekä liikesalaisuuksien näkökulmasta varsinkin keskisuurissa ja suuremmissa tilitoimistoissa. Pienissä toimistoissa ei asia olisi ollut ongelma.

Rajausmahdollisuus on tulossa

Väestörekisterikeskukselta juuri saamamme tiedon mukaan Suomi.fi-valtuuksiin olisi syksyllä tulossa mahdollisuus rajata työntekijöiden pääsy vain tarvittavien asiakkaiden tietoihin. Toisin sanoen tilitoimisto voisi määrittää, ketkä työntekijät pääsevät minkäkin asiakkaan tietoihin esimerkiksi OmaVerossa ja Tulorekisterissä. Asiakaskohtaista rajausta ei kuitenkaan ole pakko tehdä.