Arjen nopeutuminen tarkoittaa sitä, että ihmiset kokevat elämänsä muuttuneen hektisemmäksi ja aikaa vievämmäksi. Tämä ilmiö on yleistynyt erityisesti teknologian kehittyessä ja yhteiskunnan muuttuessa globaalimmaksi ja kilpailuhenkisemmäksi. Arjen nopeutumiseen liittyy useita tekijöitä:

  1. Teknologia: Teknologian kehitys, erityisesti älypuhelimet, internet ja sosiaalinen media, ovat tehneet tiedon ja viestinnän välittämisestä nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan aiemmin. Tämä voi kuitenkin lisätä henkistä kuormitusta ja odotuksia olla jatkuvasti saatavilla ja reagoida nopeasti viesteihin.
  2. Työelämän muutokset: Kilpailu työpaikoista ja urakehityksestä on kiihtynyt, mikä on lisännyt paineita työssäkäyvien ihmisten elämässä. Monet kokevat tarvetta tehdä enemmän töitä ja olla tehokkaampia työssään, mikä voi vaikuttaa vapaa-ajan määrään ja laatuun.
  3. Globalisaatio: Maailmanlaajuinen talous ja kulttuurien välinen vuorovaikutus ovat luoneet uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Ihmiset voivat kokea paineita pysyä mukana muuttuvassa maailmassa ja sopeutua jatkuviin muutoksiin.
  4. Aikapaine: Monet ihmiset kokevat, että heillä on vähemmän aikaa perheelle, ystäville, harrastuksille ja itselleen. Tämä johtuu osittain siitä, että arki koostuu monista kiireellisistä ja aikaa vievistä tehtävistä, kuten työstä, lastenhoitovelvollisuuksista ja kodinhoidosta.
  5. Kulutuskulttuuri: Mainonta ja markkinointi luovat jatkuvasti uusia tarpeita ja haluja, mikä voi lisätä stressiä ja ajankäyttöä kuluttamiseen ja uusien tuotteiden ja palvelujen hankkimiseen.

Arjen nopeutumisen seurauksena monet ihmiset etsivät keinoja hidastaa elämäänsä ja löytää tasapaino työn, perheen, ystävien ja itsensä välillä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ajanhallinnan parantamista, prioriteettien asettamista ja tietoisen läsnäolon harjoittamista.

Nopeutuva Suomi

Kaikki tapahtuu nykyään nopeammin kuin ennen – on sitten kyse ostamisesta tai myymisestä, tai siitä tiedon hakemisesta ja suoratoistolla ohjelmien katselemisesta. Tässä kaikessa iso tekijä on laajakaistat ja valokuitu – millainen vaihtoehto sinulla on käytössäsi, ja oletko tyytyväinen sen nopeuteen ja toimintavarmuuteen?

Oman talouden paikkaaminen

Tämä nopeutunut maailma tarkoittaa myös sitä, että rahaliikenne on nopeutunut ja erilaiset pikavipit ja nopeat verkkolainat ovat saatavilla monista paikoista, nopeasti ja ilman henkilökohtaisia tapaamisia – siksi nykyään puhutaankin entistä enemmän oman talouden hallinnasta, ja siitä että lainanhakijan tulisi ymmärtää itse oman taloutensa tilanne paremmin kuin ennen, ja osata toimia sen mukaisesti- myös lainaa tai pikavippiä hakiessaan, sillä aina välillä arki vaatii lisärahoitusta. Oman talouden kehittämisajatuksiin liittyy myös se, että nykyään pyritään löytämään ns. passiivisia tulonlähteitä.

Tulevaisuuden Suomi

Suomi on Euroopan unionin (EU) jäsenmaa, joka liittyi EU:hun vuonna 1995, mutta millainen on Eurooppalainen Suomi ja Suomi Euroopassa? Millainen tulee maamme olemaan EU:n jäsenenä, ja mitä on tehtävissä – seuraavat Eurovaalit ovat jo tulossa ensi vuonna.

EU:n sisämarkkinat ovat avanneet Suomelle laajemmat markkinat vientituotteille ja -palveluille. Tämä on edistänyt talouskasvua ja luonut työpaikkoja- mutta onko kaikki kuitenkaan niin ruusuista? EU:n rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat auttaneet rahoittamaan infrastruktuuri- ja kehityshankkeita Suomessa. Esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat saaneet tukea EU:lta alueellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Suomi on myös hyötynyt EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmista, kuten Horisontti 2020 ja sen jatkaja Horisontti Eurooppa. Näiden ohjelmien avulla suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat voineet osallistua kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja saada rahoitusta innovaatioihin.

Yritykset tarvitset välillä ulkopuolista apua

Konsultti yritykset ja konsultit tuottavat apua niiltä aloilta, millä yrittäjällä itsellään voi olla vaikeata, tai aika vain ei yksinkertaisesti riitä. Esimerkiksi apuayritykselle.fi sivusto kerää markkinointiin ja nimenomaan digimaailmaan liittyviä ongelmia yhteen, ja kenties tuottaa maksutta myös vastauksia joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Pienille ja keskisuurilla yrityksille vastaus saattaisi löytyä kumppanuusmainonnan parissa.