Suomella on suuri mahdollisuus nousta kansainväliseksi fintech-keskukseksi. Vakaa toimintaympäristö ja korkea osaamistaso antavat Suomen fintech-alan nousulle hyvät lähtökohdat, selviää Deloitten Fintech Finlandille ja Helsinki Business Hubille toteuttamasta selvityksestä. Ala kehittyy vauhdilla, joten kansainvälisessä kilpailussa pärjätäkseen fintech-toimijoilta vaaditaan kuitenkin lisää rohkeutta, nopeita toimia, sekä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kesken.

Suomi on yleisesti ottaen yritystoiminnalle kilpailukykyinen toimintaympäristö. Fintech-yritysten kasvu ja Suomen nostaminen kansainvälisesti tunnistetuksi fintech-keskukseksi edellyttää lisäksi vahvaa ekosysteemiä, johon kuuluu selvityksen mukaan neljä peruspilaria: rahoituksen saatavuus, osaamisen saatavuus, regulaatio ja toimiva yhteistyö.

Suomalaisten fintech-yritysten toimintaedellytykset ovat hyvät, mutta konkreettisia kehitystarpeita löytyy kaikilla osa-alueilla. Suomessa haasteeksi voi nousta esimerkiksi tuotteen tai palvelun pitkä ja vaativa lisensointiprosessi. Myös riittävän kasvurahoituksen saatavuus voi olla kansainvälistä kasvua hakeville fintech-yrityksille hankalaa. Kehityskohteeksi nousee myös tarvittavien osaajien parempi saatavuus. Markkinoilla on vain vähän osaajia, joilla on sekä korkeaa teknologiaymmärrystä, että finanssialan syväosaamista. Lisäksi kilpailu työntekijöistä on kovaa.

Suomen fintech-toimiala on vielä rakennusvaiheessa, mutta meillä on hyvät lähtökohdat nousta kansainvälisesti tunnistetuksi fintech-keskukseksi. Kunnianhimoisen tahtotilan saavuttaminen edellyttää kuitenkin määrätietoisia toimenpiteitä, tiivistä yhteistyötä toimijoiden välillä ja riittäviä panostuksia toimialan kehittämiseen, tiivistää selvityksestä ja Deloittella Strategy & Commercial Due Diligence –palveluista vastaava Hans Rosendahl.

Suomalaiset fintech-yritykset vielä pieniä

Suomen fintech-toimiala käsittää kaikkiaan reilut 160 yritystä, joista noin kolme neljästä toimii pääkaupunkiseudulla. Tämän lisäksi yrityskeskittymiä on Tampereella, Turussa ja Oulussa. Yrityksistä merkittävä osa on keskittynyt maksamisen, rahoituksen ja/tai taloushallinnan ratkaisuihin. Tämä on linjassa kansainvälisen kehityksen kanssa, jossa maksaminen ja vaihtoehtoiset rahoitusratkaisut ovat kehittyneet pisimmälle.

Selvityksen mukaan tyypillinen suomalainen fintech on yhdeksän henkilöä työllistävä pienyritys, jonka liikevaihto on noin 700 000 euroa ja nettotulos lähellä nollaa. Valtaosa yrityksistä on kasvuhakuisia ja lähes joka neljäs tavoittelee yli 200 % vuosikasvua tulevina vuosina.

Kansainvälistymisessä yritykset noudattavat pääosin ns. vesiputousmallia eli hakevat kasvua ensin kotimarkkinoilta, ja harvat tähtäävät suoraan kansainvälisille markkinoille. ”Tämä on hieman yllättävää, sillä fintech-toimiala on lähtökohtaisesti kansainvälistä. Tilanne johtunee esimerkiksi kasvurahoituksen tai kansainvälisen liiketoiminnan tuntemuksen haasteilla”, Rosendahl arvioi.

Suomi kansainväliseksi fintech-keskukseksi

Maailmanlaajuisesti tunnistettuja fintech-keskuksia on kaikkiaan noin 30, joiden lisäksi on tunnistettavissa muutamia kymmeniä kehittyviä keskuksia. Viime vuosina kehitys on ollut erityisen voimakasta Aasiassa. Suomea ei ole vielä kansainvälisesti tunnistettu fintech-keskukseksi, mutta edellytykset tähän ovat olemassa.

Keskeinen syy tähän on, että vaikka Suomessa on joitakin kansainvälistä menestystä saavuttaneita yrityksiä, niin merkittäviä läpimurtoja ei vielä ole tapahtunut. Nyt koko toimialan pitäisi määritellä selkeämmin tavoitetila, mihin halutaan päästä ja tehdä aktiivisia toimia tämän toteutumiseksi. Pelkällä talkoohengellä toimialaa ei saada maailmankartalle. Asialla on myös kiire, sillä ala kehittyy nopeasti. Suomi voi ottaa paikkansa fintech-keskuksena, mutta se vaatii päättäväisyyttä ja rohkeutta ottaa isoja askelia nopeasti, painottaa Rosendahl.

Yhteenveto selvityksestä

Deloitte toteutti Fintech Finlandin ja Helsinki Business Hubin toimeksiannosta Suomen Fintech-toimialaa koskevan esiselvityksen. Tavoitteena oli muodostaa lähtötilannekuva suomalaisista Fintech-yrityksistä, yritysten toimintaedellytyksistä sekä tunnistaa keskeisiä kehitysalueita pyrittäessä rakentamaan Suomesta kansainvälisesti tunnistettua Fintech-keskusta. Esiselvitys julkaistiin Finland Fintech Forum 2019 –tilaisuudessa 21.10.2019.