Suomalaisten yritysten mahdollisuudet maailmanmarkkinoilla

Kettu Julkaisut Oy on kohtuullisen uusi yritys, mutta yrityksen pohja on luotu jo 1980 – ja 1990-lukujen vaihteessa, kun Markkinointipalvelu Advertising Fox tmi sai alkunsa. Tuolloin jo Kettu Julkaisujen perustaja Kari Oksanen aloitti ensimmäisen yrityksensä toiminnan ja toiminnan selkärankana oli mainosten tekemisen lisäksi ravintoloiden viihdepalvelut eli ohjelmatoimisto. Vuosien varrella sekä omistaja, että yritystoiminta on kokenut muutoksia mutta koko reilun 30 vuoden toiminnan aikana kaiken toiminnan selkärankana on ollut markkinointi ja mainontatoiminnat.

Viimeisten vuosien aikana suomalaisille tutuiksi tulleet suomalaiset nettikasinot ovat myös löytäneet palvelut ja varsinkin sisällöntuotantoa palvelut, ja kettujen sekä ER-tuen sisältötuotantoa on levinnyt ympäri Eurooppaa toimiville nettikasinoille tehtyjen peliarvostelujen ja nettikasinoarvostelun muodossa. Uudet nettikasinot löytävät nykyään entistä paremmin mahdolliset asiakkaat sekä erilaisten nettisivustojen, suoratoistokanavien ja sosiaalisten kanavien kautta, mutta mikään ei tapahdu automaattisesti.

Nettikasinot ovat opettaneet monelle suomalaisille yritykselle tapoja, joilla oikeasti voidaan tavoittaa potentiaaliset ostajat. Vanhat keinot eivät välttämättä enää toimi, tai ainakaan niillä aloilla, joille on tullut kansainvälistä kilpailija verkkokauppojen toimesta. Siinä missä moni liike tai yritys on voinut vielä 2010-luvulla suhtautua omaan diginäkyvyyteensä puolivillaisesti, pitää nyt 2020-luvulla alkaa oikeasti huomioida ne omat asiakkaat, jotka yrityksellä jo ovat ja joita yritys voi potentiaalisesti tavoitella – samalla pitää kuitenkin muistaa oman markkinoinnin monikanavaisuus, siinä missä radio ja tv kenties laskevat ja niiden tilalle tulee erilaiset digitaalisen markkinoinnin kanavat, myös vanha printtimedia pitää pintansa vielä alueellisena mainoksena, joka tulee kotiin saakka.

Google ja suomalaiset yritykset

Yllättävän monelle suomalaisille yritykselle on ollut tärkeintä tehdä mahdollisimman pienet sivustot, joilla on mahdollisimman vähän materiaalia. Asenne ”ei kukaan jaksa lukea paljon tekstiä” on yhä se tärkein lause, jonka moni yrityspäättäjä sanoo. Tosiasiat ja tutkimukset kuitenkin kertovat toista, tietoa etsivät ja ratkaisuja ongelmiinsa ja tilanteisiin hakevan tiedonhaluavat vaativat entistä parempaa ja sisällöllisempää tietoa. Ei riitä, että yritys kertoo ranskalaisin viivoin mitä yritys tekee, vaan palvelut on avattava oikeasti ja selitettävä mistä on kyse. Tällä keinolla yritys myös kehittää omaa toimintaansa ja voi jopa luoda itselleen selkeät tuotteet eli tehdä tuotteistamista, jolloin myös hinnoittelu on selkeämpää ja yritykselle tulee mahdollisuus kertoa hinnatkin jo sivustolla ilman varsinaista tarjouspyyntöä.

Esimerkki tällaisesta yksinkertaisesta hinnoittelusta ja tuotteistamisesta löytyy lohjalaisen mainosteippaamo Omalogon autoteippaushinnastosta. Yritys nimittäin tekee tietynlaisia autoteippauksia, ja useimmat teippaukset noudattelevat aina samoja peruskaavoja, joten yrityksen oli kohtuullisen suoraviivaista rakentaa näistä erillinen autoteippaushinnasto ja tuotteistaa palvelu selkeäksi, tilattavaksi tuotteeksi.

Samalla kun yritys tekee tällaista tuotteistamista selkeytyy myös esimerkiksi palveluiden nimeäminen, jota sitten voidaan hyväksikäyttää Google mainonnassa, kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja kaikessa yrityksen toiminnassa – jos aiemmin on esimerkiksi käytetty yleisnimeä ”teemme remontteja” ja se on saatu muotoon ”korjaamme rintamiestalojen kattoja”, ”parannamme rintamamiestalojen asumislaatua” ja näille vielä omat palvelukokonaisuudet kuvineen ja selityksineen niin aivan varmasti Googlen kautta alkaa tulla huomattavasti enemmän liikennettä. Lisäksi pitäisi ymmärtää, että markkinointi digikanavissa ei ole kertaluonteinen projekti vaan omasta firmasta ja sen tuotteista ja palveluista tulee kertoa jatkossakin, eikä pelkästään mainostamalla mutta myös kertomalla mitä on tehty asiakkaille.

Verkostoituminen

Jos suomalaisilla on historiallisessa mielessä ongelmana verkostoituminen niin se ei pidä enää nykyään paikkaansa, mutta netissä suomalaiset eivät ole onnistuneet tekemään sitä mitä netin verkostoituminen vaatii. Netti on kuin Rooma, eli kaikki tiet vievät yhteen paikkaan ja tavoitteena pitää olla luoda mahdollisimman monta mahdollista reittiä, mistä yritykseen pääsee. Nämä tulolinkit pitäisi olla sellaisilla sivustoilla, jotka tukevat yrityksen toimintaa tai liittyvät tavalla tai toisella yrityksen tuottamiin palveluihin tai myymiin tuotteisiin. Monet hyvätkin yritykset ovat jättäneet tämän huomioimatta ja näiden yritysten omat kotisivut ovat Googlen mielestä epäonnistuneet tehtävässään, eli tuottamaan apua tiedonetsijöille.

Siinä missä yrittäjän ja yrityksen ajatuksena on myydä omia palveluitaan ja tuotteitaan, on toisessa päässä asiakas, joka ostaa tarpeeseen tai koska jostain syystä hän on saanut idean ostaa tai tilata. Näissä tilanteissa missä potentiaalinen ostaja lähtee liikkeelle Googlesta, omilla hakusanoillaan, on tärkeätä, että yritys on tehnyt kotiläksynsä ja rakentaneet kotisivut siten, että ne tarjoavat vastauksia näille hakusanoille – pelkästään yrityksen nimellä yrityksen löytyminen ei auta vielä yhtään.