Frankly Partners toteutti kartoituksen suomalaisten yritysten strategisen asiakaskeskeisyyden tilanteesta. Kyselyyn vastasi noin 270 yritysjohtajaa eri toimialoilta. Tulokset osoittavat, että vaikka yritykset kokevat olevansa jo pitkällä asiakaskeskeisyydessä, tekojen tasolla ollaan todellisuudessa vielä verrattain alkuvaiheessa.

Suomalaisten yritysten strategisen asiakaskeskeisyyden tilannetta kartoitettiin nyt tutkimuksella ensimmäistä kertaa. Frankly Partnersin validoituun tutkimusmalliin pohjautuva tutkimus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin suomalaisille yrityspäättäjille.

Tutkimus paljastaa, että suomalaiset yritykset ovat konkreettisissa askeleissaan keskimäärin puolessavälissä kohti aidosti strategista asiakaskeskeisyyttä. Edistyneimpiä asiakaskeskeisyydessä ovat etenkin markkinajohtajat ja kasvuyritykset.

– Tuloksista voidaan päätellä, että strategisen asiakaskeskeisyyden merkitykseen on herätty ja asiakaskeskeisyyden merkitys kasvun ajurina tunnistetaan, mutta toistaiseksi vasta harva suomalainen yritys onnistuu hyödyntämään wow-asiakaskokemusta aitona erottautumistekijänään, Frankly Partnersin toimitusjohtaja Anna-Riikka Hovi sanoo.

Kyselyyn vastasi 270 yritysjohtajaa eri toimialoita. Toimitusjohtajatason vastaajista 74 % koki yrityksensä vähintään melko asiakaskeskeiseksi. Tyytyväisyys asiakaskeskeisyyden tilaan oli suurinta tällä tasolla. Muissa rooleissa toimivat peräänkuuluttivat enemmän konkreettisia muutoksia liiketoiminnan arjen tasolla. Tutkimus osoittaa, että aito asiakaskeskeisyys edellyttää vielä käytännön tekoja ja kokonaisvaltaista asiakaskeskeisyyden ja asiakaskokemuksen johtamista.

– Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että yritykset pitävät asiakaskeskeisyyden tavoitteita ja mittareita sekä organisaatiorakenteen muuttamista asiakaskeskeiseksi seuraavina prioriteetteinaan. Ihmis- ja asiakaskeskeisyydestä on tulossa uusi liiketoiminnan pääajuri, Frankly Partnersin Business Director Tiitta Vaulos tiivistää.