Suomalaiset stressaavat sekä lomalla että jo ennen sitä – asiantuntijat: Näin aloitat kesäloman fiksusti

Mitä tehdä, kun työmäärä stressaa ennen kesälomaa eivätkä lomasuunnitelmatkaan ole vielä selvillä? Työhyvinvoinnin asiantuntija sekä lääkäri antavat neuvonsa stressittömään lomalle jäämiseen ja lomailuun.

Kesän pitäisi olla rentoa ja paineetonta aikaa, mutta monelle suomalaiselle etenkin kesälomaa edeltävä aika aiheuttaa stressiä. Tuoreessa LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksessa selvisi, että 15 prosenttia suomalaisista eli yli 600 000 ihmistä kokee stressiä suunnitellessaan kesälomaansa.

– Työstressiä pitäisi ennaltaehkäistä ympäri vuoden, ei ainoastaan ennen lomakauden alkua. Selvä työnjako, työn kokeminen mielekkääksi, hyvä esimiestoiminta, työpaikan avoin ilmapiiri ja riittävä palautuminen vapaa-ajalla ovat keskeisiä elementtejä. Selvä jako työ- ja vapaa-ajan välillä on tärkeää, vaikka se nyky-yhteiskunnassa onkin usein vaikeaa, kun etätöiden määrä on lisääntynyt, kuvailee LähiTapiolan TerveysHelppi-palvelun vastaava lääkäri Henri Terho.

– Jos työstressi tai uupumus on pidempiaikaista, ovat muutokset työnkuvassa ja työyhteisössä usein tarpeen. Niiden suhteen keskustelu esimiehen kanssa on usein ensimmäinen keino ja tarvittaessa työterveyshuollon puuttuminen asiaan. Keskeistä on ongelman tunnistaminen ajoissa.

Naiset stressaavat lomasta miehiä enemmän

Naiset murehtivat lomajärjestelyistä miehiä useammin. Naisista 20 prosenttia kokee loman suunnittelemisen stressaavaksi, kun taas miehistä vain 11 prosenttia on vastannut samoin.

Myös lapsiperheissä lomasuunnitelmat stressaavat hieman enemmän kuin lapsettomissa talouksissa. Lisäksi talouden toimeentulo vaikuttaa: ne, jotka joutuvat ajoittain rajoittamaan kulutustaan, stressaavat enemmän kesäloman vuoksi kuin hyvin toimeentulevat suomalaiset.

– Naisten ja miesten välisiin eroihin on vaikea antaa mitään yksinkertaista selitystä. Oma arvioni on se, että naiset saattavat muutenkin työelämässä olla hieman tunnollisempia ja kokea enemmän työyhteisön painetta kuin miehet, Terho pohtii.

Työtehtävien listaaminen ja priorisointi auttavat

Miten sitten siirtyä töistä tai opintojen parista lomalle mahdollisimman rennosti? Työeläkeyhtiö Elon työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Marjut Pukarinen antaa käyttökelpoisia vinkkejä stressittömään loman aloitukseen.

– Lomalle kannattaa henkisesti laskeutua asteittain ja aloittaa valmistelut hyvissä ajoin ennen loman alkamista esimerkiksi aikatauluttamalla ja priorisoimalla työtehtäviä. On hyvä myös hyväksyä se tosiasia, että pöytää ei välttämättä saa tyhjäksi ennen lomaa ja elämää on loman jälkeenkin. Jos takana on tiukka työputki ja stressaava kevät, ei ole myöskään järkevää lisätä stressiä suorittamalla loman aluksi kerralla kaikki keväällä tekemättä jääneet kotityöt, ellei sitten erityisesti nauti ikkunanpesusta tai varaston siivouksesta.

– Myös laskeutuminen lomalta takaisin työelämään on taitolaji. Ensimmäiset työpäivät kannattaa pitää mahdollisimman väljinä, mikäli työasiat antavat myöten. Lomaltapaluustressiä helpottaa mielekkään arjen suunnitteleminen, Pukarinen muistuttaa.

Lomalla stressataan rahasta ja ihmissuhteista

Korkeakoulutetut sekä johtavassa asemassa olevat ihmiset stressaavat useammin työasioista myös vielä lomalle päästyään. Peräti 40 prosenttia johtavassa asemassa olevista stressaa lomallaan työstä melko paljon tai melkein koko ajan. Myös ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät miettivät töitä keskimääräistä enemmän.

– Mikäli lomalla tai muuten vapaa-ajalla ei pääse rentoutumaan niin ihmisestä riippuen tilanne voi johtaa muun muassa työuupumukseen ja unihäiriöihin, mutta myös esimerkiksi parisuhdeongelmiin. Myös elämän perusasioista nauttiminen jää taka-alalle, jos työt ovat jatkuvasti mielessä, Henri Terho sanoo.

Töiden lisäksi lomalla stressataan rahan riittämisestä sekä perheen tai läheisten eriävistä lomanviettotoiveista. Etenkin perheissä koetaan huolta siitä, että perheenjäsenten toiveet loman suhteen eroavat toisistaan: 34 prosenttia kahden lapsen perheistä kokee näin. Suurissa perheissä myös rahankäyttö stressaa.

LähiTapiola-ryhmän tehtävänä on turvata asiakkaidensa elämää ja menestystä. Visionamme on tarjota suomalaisille turvallisempaa ja terveempää elämää. Elämänturva merkitsee asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua.