Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on tehnyt poikkeusjärjestelyjä yksityisten vuokralaistensa vuokranmaksuun ja haluaa omalta osaltaan helpottaa pk-yritysten tilannetta koronapandemian aikana. Senaatti antaa tarvittaessa 100 % vuokranalennuksen hankalassa tilanteessa oleville yksityisille pienille ja keskisuurille yrityksille ja yhdistyksille.

Poikkeusjärjestelyt vuokranmaksussa koskevat Senaatin vuokralaisina olevia yksityisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden tilanne on merkittävästi vaikeutunut koronapandemian aikana. Tehdyn linjauksen mukaisesti Senaatti antaa 100 % vuokranalennuksen huhti- ja toukokuun vuokrista. Alennus edellyttää vuokralaisilta yhteydenottoa Senaattiin ja perustelut alennukselle.

Senaatti on valtion liikelaitos, joka vastaa valtionhallinnon toimitiloista. Pieni osa Senaatin asiakkaista on yksityisiä yrityksiä. Vuokralaisina on ravintoloita, kahviloita, kauppaliikkeitä ja vastaavia pk-yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa merkittävästi.

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen virastot ja laitokset saavat rahoituksensa tai pääosan siitä julkisista varoista, samoin kuin valtaosa kulttuurilaitoksista. Näiden asiakkaiden ja julkisyhteisöjen omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta ei ole tehty muutoksia vuokranmaksuun, vaan niissä noudatetaan edelleen vuokrasopimuksiin kirjattuja vuokranmaksun eräpäiviä.

Seuraamme koronapandemian kehitystä ja tarvittaessa ryhdymme uusin toimenpiteisiin auttaaksemme vuokralaistemme toiminnan jatkumisen poikkeusolojen yli.

Pyydämme yksityisiä vuokralaisiamme olemaan tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse omaan yhteyshenkilöönsä Senaatissa.

Senaatti-kiinteistöt on valtion sisäinen palveluyksikkö, joka keskitetysti vastaa valtion työympäristöistä ja toimitiloista. Senaatti on valtion liikelaitos, jonka asiakaskunta muodostuu pääasiassa valtion virastoista ja laitoksilta. Senaatin toiminta rahoitetaan vuokratuloilla, ja valtioasiakkaille vuokrat ovat valtion vuokrajärjestelmän mukaisesti omakustannusperusteisia. Vuokrilla katetaan kiinteistöistä aiheutuvat kulut. Joissain Senaatin tiloissa on vuokralla myös yksityisiä yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden osalta Senaatti-kiinteistöt toimii vuokrissaan markkinaehtoisesti, mikä perustuu liikelaitoslakiin. www.senaatti.fi