Keskiviikkona 18.7.2018 sattuneen Fingridin Olkiluodon sähköaseman virtamuuntajan tulipalon ja sähköaseman korjaustöiden seurauksena Olkiluodon molemmat ydinvoimalaitosyksiköt 1 ja 2 irtosivat verkosta.

Kotimainen tuotanto ja sähkön tuonti eivät mahdollisesti riitä kattamaan sähkönkulutusta. Tilanteen vaatiessa Fingrid varautuu käynnistämään varavoimalaitoksia.

Fingrid on pyytänyt sähkömarkkinatoimijoita ja jakeluverkonhaltijoita varautumaan tilanteeseen, joka tarkoittaa, että sähköpula on mahdollinen. Suomen kantaverkko toimii muilta osin ongelmitta. Korjaustöitä vikaantuneen sähköaseman korjaamiseksi jatketaan voimalaitosten palauttamiseksi mahdollisimman nopeasti kantaverkkoon.

Lisätietoja tilanteen etenemisestä saa Fingridin internet sivuilta www.fingrid.fi ja Fingridin Twitter-tililtä (Fingrid_oyj).

Sähköpulan hallintaan liittyvät tilanteet jaotellaan vakavuuden mukaan kolmeen tasoon:

1. Sähköpula mahdollinen (kiristynyt tehotilanne) on kyseessä silloin, kun ennusteiden perusteella on ennakoitavissa, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena

2. Sähköpulan riski suuri (tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia turvaamaan sähkön riittävyyttä.

3. Sähköpula (vakava tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti siten, että sähkökatkot ovat enimmillään pari tuntia, eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin.