Ruotsin uudistus

Ruotsissa rahapelaamista hallinnoi aikaisemmin kaksi valtion yhtiötä monopoliasemassa, Svenska Spel sekä Trav och Glopp. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt saivat näiden lisäksi järjestää arpajaisia. Rahapelaaminen oli tarkoin säännösteltyä ja seurattua. Yhtiöiden tuottoja jaettiin sekä valtiolle että hevosurheilun tukemiseen. Valtio puolestaan jakoi tuottoja edelleen voittoa tavoittelemattomille järjestöille sekä erilaisten liikunta- ja urheiluharrastusten tukemiseen. Arpajaisista saadut tuotot jaettiin nekin liikuntajärjestöjen tueksi. Monopoliasemasta haluttiin kuitenkin luopua. Suurimpana syynä nähtiin valtion yhtiöiden menettämä asema rahapelimarkkinoille. Toisin sanoen pelien tuotot valuivat ulkomaisille peliyhtiöille. Ruotsissa parempana nähtiin pelilisenssijärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Rahapelejä voi tarjota ainoastaan sellainen yritys, jolla on lisenssi. Jatkossa Ruotsin valtio ei suinkaan jää ilman tuloja. Valtion kirstuun kilahtaa tuottoja jatkossakin veroina, sakkoina ja lisenssimaksuina.

Kun ajatellaan netin rahapelejä, aluksi voi tulla mieleen hedelmäpeli netissä, muta kyseessä on paljon muutakin, kuin vain hedelmäpeli. Nykyään on listattu yli 12 000 erilaista automaattipeliä + livekasinopöydät sekä urheiluvedonlyönti.

EU-lainsäädäntö

Euroopan unionissa rahapelejä voidaan säädellä monopolilla silloin kun se on perusteltua yleisen järjestyksen, kansanterveyden ja turvallisuuden lisäksi pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyssä. Jäsenvaltio arvioi itse onko monopoli sille paras ratkaisu. Monopolin toimintaa tulee valvoa viranomaisvalvonnan alaisuudessa. EU-jäsenmaassa yritys saa markkinoida palveluitaan koko EU:n sisämarkkina-alueella ja tämä koskee myös rahapelipalveluita. Rahapeleille ei ole olemassa alakohtaista EU-lainsäädäntöä vaan kansallinen lainsäädäntö sääntelee kunkin valtion alueella tapahtuvaa pelaamista. Pelaamista voidaan järjestää joko monopoli- tai lisenssijärjestelmällä tai yhdistämällä nämä kaksi halutulla tavalla. Valtion tulee kuitenkin pyrkiä estämään rahanpesua ja terrorismin rahoitusta ja samalla vähentää mahdollisuuksien mukaan pelaamisesta aiheutuvia ongelmia. Jäsenvaltiot voivat säännellä pelaamista esimerkiksi rajoittamalla pelien lukumäärää, säätelemällä pelinjärjestäjien määrää ja rajoittamalla sallittuja pelimuotoja. Myös sääntörajoitukset ovat mahdollisia. Suurimmassa osassa EU-maista on käytössä lisenssijärjestelmä.

Suomen nykytilanne

Suomessa arpajaislaki määrittelee sallitut rahapelijärjestelmät ja tahot, jotka pelejä saavat järjestää. Suomessa pelaamista hallinnoi monopoliasemassa Veikkaus Oy. Suomessa monopolin kautta saadut voitot käytetään kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen. Monopolilla rajoitetaan kilpailua hyvin voimakkaasti. Pelien kokonaistarjonta on hyvin rajoittunutta, koska myös pelin tarjoajien määrä on rajoitettu. EU-lainsäädännön mukaisena pelaamisen monopoliasemaa Suomessa on perusteltu pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämisellä ja ehkäisemisellä. Haittoja ovat muun muassa ongelmapelaaminen ja rahanpesu. Veikkaus pyrkii saamaan pelaajia omalle sivustolleen. Suomessa pelaaja saa kuitenkin valita vapaasti muitakin pelisivustoja, sillä pelaamista ei ole rajoitettu tai estetty. Blokkausten käytöllä olisi kuitenkin haittaa myös Veikkaukselle, joten se tuskin yrittää saada lainsäädäntö- ja muita muutoksia vietyä eteenpäin.

Monopolin purkautumisen etuja

Veikkauksen osuus pelimarkkinoilla pienenee koko ajan. Mikäli Veikkauksen osuus pelimarkkinoista laskee voimakkaasti, ei Veikkauksella ole todellista monopolia. Tässä on ristiriita, koska todellisessa monopolissa kilpailua ei pitäisi olla ollenkaan. Mikäli monopoli purkautuisi, se avaisi myös Veikkaukselle mahdollisuuden laajentaa aluettaan. Vain Suomen kattava toiminta-alue voisi laajentua ja kasvu olisi mahdollista. Pelaajien kannalta kilpailijoiden määrän kasvu lisäisi pelimahdollisuuksia entisestään. Suomi on ainut EU-maa, jossa monopolista luopumisesta ei ole päätöstä. Monopolijärjestelmän perusteita kyseenalaistetaan säännöllisesti. Veikkauksen mainontaa on kritisoitu vääränlaiseksi. Monopolin tehtävien mukaan yksityiset toimijat eivät saisi hyötyä suomalaisten pelaamisinnosta. Veikkaus kuitenkin maksaa provisioita kaupoille siitä, että niiden tiloissa on pelikoneita näkyvillä paikoilla.

Tulevaisuuden näkymiä

EU-alueella pelaamisessa monopolijärjestelmät ovat harvinaisia. Suomelle tulee ennen pitkää enemmän painetta luopua monopolista. Pohjoismaista Norjassa on myös vapaata kilpailua rajoittava monopoli. Ruotsi ja Tanska ovat molemmat luopuneet monopolista ja siirtyneet lisenssijärjestelmään. Valtiollisen monopolin hallinnoimaksi on jätetty joitakin arpajaispelejä. Veikkaus kilpailee ulkomaisten peliyhtiöiden kanssa. Suomessa ei blokata verkkosivustoja, joilla voidaan pelata muiden yhtiöiden järjestämiä pelejä. Veikkauksen osuus pelimarkkinoilla pienenee, ja Veikkaus onkin esittänyt, että sekä verkkosivustoja että rahaliikennettä alettaisiin blokata, jotta pääsy muiden kuin Veikkauksen peleihin estettäisiin. Blokkaus vaatisi lainsäädäntömuutosten lisäksi muutoksia verkko-operaattoreiden järjestelmiin. Lisäksi Veikkaus tarvitsee muita pelisivustoja, koska muuten Veikkaus ei saisi markkinoida omia tuotteitaan. Mainonnan avulla Veikkaus pyrkii ohjaamaan pelaajia omille sivustoilleen. Suomen kannattaisi seurata Ruotsia monopolin purkamisessa ja siirtyä lisenssijärjestelmään. Varmastikin siirtyminen lisenssijärjestelmään tapahtuu, mutta aikataulua kukaan ei osaa arvailla. Valtio voisi Ruotsin mallin mukaan kerätä veroja, lisenssimaksuja ja sakkoja, jolloin kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen löytyisi jatkossakin varoja.