Ulla Leppä, energiayhtiö Loisteen asiakkuus- ja myyntijohtaja, kehottaa naisia rohkeasti hyppäämään työelämässä uuteen. Uskallus ja uteliaisuus palkitaan, sillä uudet, kiehtovan mielenkiintoiset työtehtävät lisäävät omaa osaamista ja kyvykkyyttä. Hän tietää mistä puhuu, sillä ennen energiayhtiöön siirtymistään hän toimi media-alalla.

Energia-ala on oman kehittymiseni kannalta huikean mielenkiintoinen. Voin olla mukana rakentamassa merkityksellistä liiketoimintaa, jossa on suunnattoman laajat ja monimuotoiset kehittymismahdollisuudet, kertoo Ulla Leppä.

– Iso motivaattori haluuni hakeutua uudelle alalle oli tekemisen erilaisuus. Energia-ala on yksi yhteiskuntamme peruspilareista. Energiakysymysten ratkaisuissa määritellään, millaista tulevaisuutta haluamme Suomessa rakentaa. Maassamme tehtävät energiapäätökset vaikuttavat sekä ilmaston lämpenemiseen että kykyymme saavuttaa hiilineutraalius. Näihin asioihin vaikuttaminen on äärimmäisen motivoivaa, valottaa Leppä pari vuotta sitten tapahtuneen alanvaihtonsa syitä.Johtamisen peruslogiikka alasta riippumatonta

Tiimin tai liiketoiminnan johtamisen peruslogiikka on Lepän mukaan toimialasta riippumatonta. 

– Lähtökohtaisesti yritykset haluavat tehdä hyvää tulosta ja ne myös haluavat tuloksenteon peilautuvan yrityksen arvoihin. Omalla kohdallani suurin ero on aikajänteessä ja se pitää ottaa huomioon johtamisen tavoissa. Toimiessani aiemmin pörssiyhtiössä liiketoimintasuunnitelmat tehtiin pariksi kolmeksi vuodeksi eteenpäin.  Kun energia-alalla rakennetaan sähkön siirtoverkkoja maan alle, aikajana on 30-40 vuotta. Koko tuon ajan älykkäiden verkkojen pitää pystyä palvelemaan yhteiskuntaa, muistuttaa Leppä.

Energia-ala on perinteisesti ollut varsin miesvaltaista, eikä Ulla Lepälläkään ole kovin paljoa naiskollegoita. – On kuitenkin ollut hauska havaita, että uskottavuuden pystyy luomaan omalla substanssiosaamisellaan. Minua on tuettu opetellessani energia-alaa, mutta vastaavasti olen pystynyt jakamaan loistaville energia-alan asiantuntijoille omaa osaamistani asiakkuuksien ja brandien luomisessa sekä viestinnän merkityksestä siinä. Kyseessä on hieno win-win -tilanne, jossa itse olen oppinut, mutta vastaavasti olen pystynyt tuomaan toisenlaista näkökulmaa teknistaustaisen yrityksen strategiseen suunnitteluun. 

https://www.loiste.fi/

Teksti: Maija-Liisa Saksa