Suomalaiset yritykset eivät ole riittävästi varautuneet mahdolliseen taantumaan, selviää konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin raportista. Raportin mukaan suomalaisyritykset eivät ole riittävässä iskussa, ja ne lähtisivät mahdolliseen taantumaan vaikeasta tilanteesta. 

Suomalaisyritykset ovat kansainvälisiä kilpakumppaneitaan huonommin valmistautuneita mahdolliseen taantumaan, selviää konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) tuoreesta raportista.

BCG analysoi kaikkien suomalaisten listattujen yritysten kokonaistuoton osakkeenomistajille (TSR) viimeisten viiden vuoden ajalta. Pitkällä aikavälillä hyvin suoriutuvilla yrityksillä on kestäviä kilpailuetuja, jotka auttavat niitä pärjäämään myös taantumassa. Siksi TSR on hyvä mittari yrityksen kunnosta ja valmiudesta selviytyä taantumasta. Kun verrataan viimeisimmän vuoden lukuja viiden vuoden keskiarvoon, suomalaisyritysten luvut näyttävät huolestuttavilta.

– Suomalaisten yritysten viimeisen vuoden luvut olivat jopa 16 prosenttia pienemmät kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvo. Tämä tarkoittaa, että mahdolliseen taantumaan lähdettäisiin jo valmiiksi vaikeasta tilanteesta, sanoo BCG:n johtaja Otso Ojanen.

Suomen taloudessa hälyttäviä merkkejä

Ojasen mukaan suomalaisissa yrityksissä näkyy jo merkkejä talouden viilenemisestä. Vaikka Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Suomen tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvuksi kelvollista 1,9 prosenttia, se on kuitenkin 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna. Yhä useammat tahot povaavat globaalin talouden taantumaa, ja sillä olisi merkittävät vaikutukset myös Suomen taloudelle.

– Suomalaisten yritysten kannattavuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2013, mutta osakkeiden arvostus on laskenut vuodesta 2017. Vienti ja investoinnit ovat tukeneet Suomen kasvua, mutta viennin selvä lasku viime vuodesta on huolestuttava merkki. Vaikka analyytikot näkevät vielä kasvun mahdollisuuksia Suomen markkinoilla, kasvu uhkaa jäädä vain toiveeksi, jos kuluttajat tuntevat olonsa epävarmaksi, Ojanen sanoo. 

Hävitäänkö kansainvälinen kilpailu?

Tilanne ei näytä suomalaisyritysten kannalta hyvältä myöskään verrattuna kansainvälisiin kilpailijoihin, kun katsotaan osakkeenomistajien kokonaistuottoja. BCG tarkasteli lukuja kuudelta sektorilta (kulutustavarat, rahoituslaitokset, terveydenhoito, teollisuustuotteet, teknologia, media ja telekommunikaatio (TMT) sekä kuljetus ja logistiikka), ja kaikilla sektoreilla maailmalla oltiin Suomea edellä.

Huolestuttavimmalta Suomen tilanne näyttää teollisuustuotteissa (23 prosenttiyksikön lasku) ja rahoituslaitoksissa (22 prosenttiyksikön lasku). Ainoa ala, jolla näkyy positiivista kehitystä osakkeenomistajien kokonaistuotossa viimeisen vuoden aikana, on teknologia, media ja telekommunikaatio ja senkin kasvu on laskenut viiden vuoden keskiarvosta.

– Verrattuna Yhdysvaltojen viiteensataan suurimpaan yritykseen olemme joka alalla perässä. Siksi suomalaisyritysten ryhtiliikkeen pitää tapahtua mahdollisimman pian. Muuten taantuman iskiessä emme pysty kilpailemaan, Ojanen sanoo.

Ojasen mukaan nopein ja tehokkain tapa suomalaiselle yritykselle varautua vaikeisiin aikoihin on aloittaa liiketoiminnan muutos ennakoivasti. BCG on analysoinut satoja laajoja muutoshankkeita ja havainnut, että ennaltaehkäisevä muutos tuottaa huomattavasti enemmän arvoa pitkällä aikavälillä kuin reaktiivinen muutos. 

– Suomalaisten yritysten kannattaisi nopeasti käydä läpi oma tilanteensa kriittisellä silmällä. Onko markkinoita uhkaaviin muutoksiin valmistauduttu niin hyvin, että yritys menestyy pitkällä aikavälillä, Ojanen sanoo.