Suomalaiset perheyritykset uskovat vahvasti kasvuun seuraavan kahden vuoden aikana. Kasvun vauhdittamiseen omistajat hakevat osaamista yhä useammin perheen ulkopuolelta. Yrityskaupoista kasvua hakee kolmannes yrittäjistä. Tiedot ilmenevät PwC:n tuoreesta perheyrityksiä koskevasta tutkimuksesta.

2018 Global Family Business Survey -raporttia varten haastateltiin yli 2 900 perheyrityksen omistajaa 53 maasta. Suomesta mukana on 68 perheyrityksen päättäjän vastaukset.

Raporttiin haastatelluista suomalaisyhtiöistä kolme neljästä on kasvattanut liikevaihtoaan viimeisen vuoden aikana. Vastaajista jopa 88 % uskoo liikevaihdon kasvavan myös seuraavan kahden vuoden aikana. Tulevaisuuden suhteen kasvuodotukset ovat kuitenkin tippuneet kahdeksalla prosentilla siitä, mitä odotukset olivat vielä pari vuotta sitten.

“Ilahduttavaa on, että kasvua haetaan entistä rohkeammin: jopa 13 % suomalaisyrityksistä sanoo hakevansa aggressiivista kasvua, kun luku oli vielä pari vuotta sitten seitsemän prosenttia. Päihitämme tässä myös ruotsalaiset verrokit: ruotsalaisvastaajista yhdeksän prosenttia uskoo nopeaan aggressiiviseen kasvuun”, Mari Vähäsöyrinki PwC:n perheyritystiimistä sanoo.

Suomalaisyhtiöt odottavat kansainvälisen myynnin osuuden liikevaihdosta nousevan 34 prosenttiin nykyisestä 25 prosentista seuraavan viiden vuoden aikana.

Kolmannes perheyrityksistä hakee kasvua yrityskaupoista

Perheyritykset ovat perinteisesti kasvaneet orgaanisesti, mutta nopeampaa kasvua tavoitellessaan yritykset ovat heränneet myös epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksiin: 30 % raporttiin haastatelluista suomalaisyrityksistä sanoi etsivänsä aktiivisesti uusia M&A-mahdollisuuksia. Vastaava luku oli ruotsalaisilla 23 % ja kansainvälisesti 21 %.

Suomalaiset perheyritykset näkevät enemmän kasvumahdollisuuksia myös uusilla markkinoilla (47 %) kuin kansainväliset verrokit (38 %).

”Toteutamme Kiillolla kunnianhimoista kasvusuunnitelmaa, jossa kasvu koostuu kolmesta eri elementistä: orgaanisesta kasvusta, yritysostoista sekä uusista liiketoiminnoista. Kasvu syntyy ihmisten valtuuttamisen, johdon suunnannäytön, hallittujen riskien ottamisen, avoimen innovoinnin ja jatkuvan uusiutumisen kautta”, kertoo Kiilto Familyn liiketoiminnan kehitysjohtaja ja neljännen polven edustaja Ville Solja rohkeista pitkäntähtäimen kasvusuunnitelmista.

Suomalaisista perheyrittäjistä 60 % ja ruotsalaisyhtiöistä 50 % ilmoitti etsivänsä kasvun vauhdittamiseen osaamista perheen ulkopuolelta.

“Omistajat haluavat kasvun mahdollistavan liiketoimintastrategian ja tiimin. Jos omaa osaamista esimerkiksi uusista markkinoista tai merkittävien yrityskauppojen tekemisestä ei ole, haetaan osaamista perheen ulkopuolelta”, Vähäsöyrinki toteaa.

Oikean osaamisen löytäminen kasvun haasteena

Suomalaisyrittäjät mainitsevat oikeanlaisen työvoiman saannin suurimmaksi haasteekseen kasvulle seuraavan kahden vuoden aikana. Tätä mieltä on jopa 72 % haastatelluista, kun Ruotsissa vastaava luku on 58 % ja kansainvälinen keskiarvo 60 %. Huoli oikeanlaisista työntekijöistä on noussut jopa 30 %:a siitä, kun asiaa kysyttiin vastaavaan raporttiin kaksi vuotta sitten.

Perheyritykset kautta maailman mainitsevat innovaatiot yhdeksi keskeisimmäksi haasteekseen kasvulle.

Kolmannes suomalaisyrityksistä kokee liiketoimintansa haavoittuvaksi digitalisaatiolle, mikä vastaa kansainvälisten kollegoiden vastauksia. Merkittäväksi kasvun haasteeksi sen kokee kuitenkin vain 10 % yrityksistä, kansainvälisesti 15 %.

Vain kolmella prosentilla hyvin suunniteltu seuraajasuunnitelma

Puolet suomalaisista perheyrittäjistä suunnittelee siirtävänsä yrityksen seuraavalle sukupolvelle. Kansainvälisesti luku on 57 %. PwC:n selvityksen mukaan kuitenkin vain kolmella prosentilla suomalaisyhtiöistä on hyvin suunniteltu, dokumentoitu ja kommunikoitu seuraajasuunnitelma. Kansainvälisesti luku on 15 % ja ruotsalaisilla 18 %.

Nuoret perheyritysten jatkajat ovat Suomessa (34 %) kansainvälisiä kollegoitaan (48 %) harvemmin mukana strategisten suunnitelmien teossa ja itse sukupolvenvaihdossuunnitelman työstössä.

”Jatkajasukupolvi tuo muutoksen ja uusimmat opit mukanaan perheyritykseen. Olisikin tärkeää, että he ovat mukana perheyrityksessä ja sen kehittämisessä. Sukupolvenvaihdos on perheyritykselle haastava paikka, mutta myös suuri mahdollisuus. Toisten perheyritysten kokemuksista oppiminen auttaa ja se kannattaa hyödyntää”, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Global Family Business Survey -raportti: www.pwc.fi/perheyritystutkimus

2018 Global Family Business Survey -raporttia varten PwC haastatteli yli 2 900 perheyrityksen edustajaa 53 maassa touko–elokuussa 2018. Haastattelututkimus tehdään joka toinen vuosi. Yritysten liikevaihto vaihteli 5 miljoonasta 1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Suomesta raportissa on mukana 68 suomalaisyhtiön päättäjän vastaukset.

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.